En del i HubSpot CRM Suite

SLA - Service Level Agreement

Bättre kundsupport och nöjdare kunder med SLA funktionalitet i ditt ärendehanteringsystem via HubSpot Service Hub.

Prata med en specialist

SLA i HubSpot

SLA, eller service level agreement, är ett avtal mellan ett företag och dess kunder om hur snabbt och på vilket sätt kundservice ska levereras. SLA funktionaliteten i HubSpot Service Hub gör det möjligt för företag att definiera och hålla reda på sina SLA:er, samt att mäta och förbättra sin kundsupport.

Med SLA funktionaliteten kan företag definiera olika SLA:er för olika kundgrupper eller ärendetyper, beroende på deras specifika behov och förväntningar.

Bild på SLA-baserad  ärendehantering i HubSpot Service Hub

Få bättre översikt på dina supportärenden med SLA 

Verktyget ger möjlighet att definiera tidsramar för när ett ärende ska lösas, samt att definiera vilka mått som ska användas för att mäta om SLA:et har uppfyllts.

SLA funktionaliteten i HubSpot Service Hub ger också möjlighet att hålla reda på ärenden och se om de uppfyller SLA:et. Verktyget ger möjlighet att se hur lång tid det tar för ett ärende att lösas, samt att få en översikt över hur många ärenden som har uppfyllt SLA:et och hur många som inte har gjort det.

Detta kan vara viktig information för företag som vill förbättra sin kundsupport och öka sin kundnöjdhet. Genom att mäta och analysera sina SLA:er kan företag identifiera problemområden och hitta lösningar för att förbättra sin kundsupport.

Bild på automatiserad ärendehantering i HubSpot Service Hub

Bättre kundsupport och nöjdare kunder

SLA funktionaliteten i HubSpot kan också användas för att förbättra samarbetet mellan olika avdelningar inom företaget. Verktyget ger möjlighet att definiera vilka avdelningar som är ansvariga för olika ärendetyper, samt att hålla reda på ärendenas status och se om de är på rätt väg att lösas inom den överenskomna tidsramen.

SLA funktionaliteten i HubSpot Service Hub är ett värdefullt verktyg för företag som vill förbättra sin kundsupport och öka sin kundnöjdhet. Om du vill veta mer om hur verktyget kan hjälpa ditt företag att förbättra sin kundsupport, kontakta oss gärna eller boka en demo så visar vi hur det fungerar.

Integrerat med HubSpot Service Hub

SLA funktionerna är helt integrerade med HubSpot Service Hub. För att aktivera funktionen krävs en Pro-licens av Service Hub. Använd workflows för att kontrollera om ett inkommande ärende har supportavtal eller inte. Om SLA saknas kan t ex säjteamet meddelas för att sätta up ett nytt SLA för kunden. Finns SLA så kan ärendet gå vidare till ärendehanteringen och prioriteras enligt uppsatta regler för SLA:t. All data lagras i den gemensamma CRM-databasen i HubSpot och blir tillgänglig för alla.

Varför välja Ngine som HubSpot-partner?

Ngine är en certifierad HubSpot partner och alla våra CRM-konsulter är HubSpot-certifierade med många års specialistkunskap inom implementering, support och rådgivning. Inget projekt är för stort eller för litet. Vi stöttar med allt inom strategi och taktik, implementering och onboarding av teamet i HubSpot CRM.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig att komma i gång med HubSpot CRM eller något annat HubSpot-verktyg? Eller kan vi hjälpa dig på något annat sätt? Tveka inte att kontakta oss!

Knowledge Snacks

Den digitala marknaden är under konstant utveckling och förändring. Håll dig uppdaterad med Knowledge Snacks på de senaste områdena för ökad tillväxt.

Se alla knowledge snacks