picture of a green plant and a laptop

HubSpot CRM Suite

Webbutveckling med HubSpot CMS Hub

HubSpot CMS är ett modernt och användarvänligt CMS-system byggt för att kunna skapa en datadriven webbplats. Genom en drag & drop funktionalitet kan du bygga, optimera och personifiera din webbplats utan att behöva anlita  utvecklare. Spåra beteendet på din webbplats och spara insikterna i CRM-databasen.

Prata med en specialist

Integrerat med HubSpot CRM


HubSpot CMS Hub är helt integrerat med HubSpot CRM och HubSpots andra moduler och verktyg vilket ger stora möjligheter att använda CRM-data för att personifiera, anpassa, och skapa dynamiskt innehåll på webbsidan. Via Hubspots spårningsscript spåras insikter om besökarens beteende på webbsidan i CRM-databasen.

I likhet med HubSpots övriga moduler baseras möjligheterna och valet av funktioner i HubSpot CMS på licensmodellen. För närvarande finns fyra olika licenser; Free, Starter, Pro och Enterprise. Alla funktioner nedan finns inte i alla licenser. Kontakta oss så hjälper vi till med att identifiera era behov.

a laptop

Färdiga mallar, templates och designverktyg

Skapa egna mallar från grunden i linje med er egen grafiska profil, eller kom igång snabbt med en av HubSpots alla förbyggda mallar och gör nödvändiga justeringar och anpassningar. Via HubSpot marketplace kommer man igång på nolltid.

Drag and drop editor

Uppdatera och skapa sidor utan hjälp från utvecklare eller utan anpassad kod. HubSpot CMS är byggt för marknadsförare. Att skapa nya sidor och publicera ändringar snabbt har aldrig varit enklare. Men självklart är det inga problem att göra speciella anpassningar eller integreringar med externa system.

Två glada människor som gör high-5.
Laptop and mobile showing social media likes & hearts

Smart innehåll baserat på besökarens beteende

Smart innehåll eller Smart Content gör det möjlighet att presentera kontextuellt och personligt innehåll som förbättrar användarupplevelsen baserat på data från CRM-systemet. Med smart content kan man visa anpassat innehåll baserat på insikter från CRM-databsen. Det kan t ex vara att man besökt en viss sida, tillhör en viss kundkategori eller har interagerat med en annons på t ex Google, Facebook eller LinkedIN. Helt utan anpassad kod!

Förbättra rankingen i Google med inbyggda SEO-verktyg

CMS-verktygets innehåller kraftfulla funktioner för seo - sökmotoroptimering vilket hjälper till att förbättra synligheten för webbplatsen i Google och i andra sökmotorer. Få råd och tips samtidigt som du skapar dina sidor. Planera, övervaka och optimera seo-åtgärder direkt i HubSpot CMS.

a man writing "ranking" on a screen
Two people on cliff helping each other climb

Enkel språkhantering - hantera flera olika språk

I HubSpot CMS hanterar man enkelt flera olika språk och domäner. Varje språk och domän kan optimeras var för sig. Som besökaren kan man enkelt växla mellan de olika språken.

A/B testning och adaptiv testning för bäst effekt direkt i HubSpot CMS

Med A/B testning och adaptiv testning kan man kontinuerligt optimera innehållet på webbplatsen på ett snabbt och enkelt sätt. Använd A/B för att testa två olika sidor mot varandra för att se vilken som presterar bäst. Använd adaptiv testning för att övervaka upp till fem olika varianter av en sida och därefter låta HubSpot automatiskt välja det alternativ som ger bäst effekt.

a woman sitting down making coffee
Hands typing on laptop

Inbyggd stagemiljö för att testa innehållet innan publicering

Med testmiljön i CMS Hub finns möjlighet att förhandsgranska och testa alla ändringarna innan sidan publiceras på webbplatsen. En mycket smidig funktion att ha när man exempelvis lanserar nya produkter och tjänster, eller helt enkelt vill se över hela webbplatsen.

Snabbt, säkert och flexibelt

HubSpot CMS lagrar webbsidorna på servrar som övervakas mot hot och intrång dygnet runt. Med flexibla användarrättigheter och anpassade säkerhetsinställningar för att möta specifika krav kan man anpassa systemet helt efter sina behov. En snabb webb är ett grundkrav för att få en bra användarupplevelsen och en bra synlighet i olika sökmotorer.

HubSpot CMS är skalbart och byggt för att företag ska kunna växa, både i antal sidor,  användare och besökare. Nedan ingår i alla installationer av HubSpot CMS:

- Content Delivery Network (CDN)
- 99,99% driftstidSäkerhetsövervakning dygnet runt
- Standard SSL-certifikat

four people jumping on top of a mountain

Använd HubSpot CMS som en del i din digitala strategi

Med ett modernt CMS verktyg som HubSpot CMS är det möjligt att arbeta datadrivet med hjälp av insikter från både CRM-databasen och dina besökarens beteende på webbplatsen. Optimera din digitala strategi genom att analysera vilka besökare, innehållstyper, källor eller kampanjer som genererar flest leads. Koppla ihop HubSpot med Google Analytics och Google Search Console för att spåra och mäta direkt i HubSpots rapportverktyg.

Övriga verktyg i CRM suiten är HubSpot Marketing Hub, HubSpot Service Hub och HubSpot Sales Hub

Varför välja Ngine som HubSpot-partner?

Ngine är en certifierad HubSpot partner och alla våra CRM-konsulter är HubSpot-certifierade med många års specialistkunskap inom implementering, support och rådgivning. Inget projekt är för stort eller för litet. Vi stöttar med allt inom:

- Strategi och målgruppsstyrning
- Design och användarupplevelse
- Teknisk uppsättning
- KPI ramverk och mätplan
- Implementeringar och integrationer med externa system
- Innehållsanalys och Innehållsproduktion
- Onboarding och utbildning.

Vår process för samarbete

Vi arbetar enligt nedan process för att implementera HubSpot CMS i din verksamhet på bästa sätt.

1. Nuläge, strategioch målstyrning – För att skapa rätt förutsättningarna för framgång börjar vi med ett Discovery-möte där vi alltid definierar en målbild med tydliga KPIer samt en kartläggning av de olika initiativen som innefattas i uppdraget.

2. Åtgärdsplan – För en snabbare och rakare väg mot resultat är det viktigt att vi sätter en konkret åtgärdslista både på kort och på lång sikt. Vi börjar med de lågt hängande frukterna och arbetar oss sedan vidare. Allt vi gör utgår från så hög impact som möjligt och pekar alltid mot de uppsatta målen.

3. Datadrivet arbete – För att upprätta en god digital hygien är det viktigt att arbeta löpande med sina olika initiativ. Varje månad genomförs ett proaktivt möte där vi går igenom resultatuppföljning och prioriteringar av arbetet nästkommande period.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig att komma i gång med HubSpot CMS eller något annat HubSpot-verktyg? Eller kan vi hjälpa dig på något annat sätt? Tveka inte att kontakta oss!

Knowledge Snacks

Den digitala marknaden är under konstant utveckling och förändring. Håll dig uppdaterad med Knowledge Snacks på de senaste områdena för ökad tillväxt.

Se alla knowledge snacks