Vi behöver investera i synligheten

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering, även kallat SEO (search engine optimization) är en samlig tekniker och metoder som gör att du får synlighet mot en marknad som kan vara relevant för din leadsgenerering och affär online. Vill du också vara synlig när dina kunder letar efter dina tjänster – vi hjälper dig i 5 steg!

 

Strategi > Struktur > Målgrupper > KPI
Säkerhet > Mobilanpassning > Speed > Relevans 
User Experience > Teknik 
Teknisk SEO > Närvaro i Sociala medier  
Rapportering & Analys 
Löpande hantering 


Fortsätt till paket

Sökmotoroptimering är synlighet som bara ger tillbaka

Skapa en effektivare och mätbar investering i ditt varumärke som har möjligheten att leverera mer och mer i resultat över tid. 

Varför arbeta med sökmotoroptimering

En nyckelordsanalys är en bra start och en översikt över alla relevanta ord och fraser som kan leda besökare till din webbplats. Genom analysen får du en djupare inblick i vad exakt användare letar efter och hur många sökningar varje ord eller fras har per månad. Inom en SEO-strategi som helhet är nyckelordsanalysen alltid en bra bas för åtgärder. Exempelvis behöver en optimering på webbplatsen alltid en noggrann sökordsanalys för att vara fullt effektiv. I presenterade analyser har du alla relevanta nyckelord med en betydande sökvolym för vår SEO-strategi samt specifika insikter och lärdomar. Som en av källorna är Googles egna verktyg nyckelordsplaneraren som ger en detaljerad bild av Googles sökningar.

Vad du kan förvänta dig 

Innan vi kan påbörja SEO arbetet behöver vi förstå vårt nuläge och efter vi implementerat SEO insikterna så kan du övergå i att arbeta med vad som kallas för content marketing (innehållsmarknadsföring) och content distribution (betald marknadsföring för att målgruppen ska nås av innehållet).

Våra steg för en optimerad SEO

Säkerhet > Mobilanpassning > Speed > Relevans 

 • Sajtuppbyggnad, säkerhet, produktutb & sökbet för Google

 • Syftar i huvudsak inom SEO för att ge input om vilka målgrupper  som ska nås

 • Konkurrenter, nyckelord, On-page 

 • Jobba mot bättre teknik, domain Score, densitet m fl - hög relevans

 • Målsättningar på KPI’er och budgetar i SEO (silo)

User Experience > Teknik 

 • HTTPS / HTTPS 2/push, Search Console

 • UX, Innehåll, teknik, website audit + GA audit.

 • SEO receptet

Teknisk SEO > Närvaro i Sociala medier  

 • Olika signaler, mobile experience

 • Speed, optimerad latency och time to first byte mm 

 • Smartare teknik

 • Optimerad SoMe som ger ökade signaler

Rapportering > Analys 

 • Google Analytics - Channel Groupings & övr config

 • Data Studio - huvudsakligt rapporteringsverktyg, Dashboards

 • Andra tredjeparts verktyg 

 • Uppsatt och kopplat till kundens Customer lifetime marketing modell

Löpande hantering 

 • Aktivt arbete för att optimera SEO och “trimma in” arbetet

 • Löpande A/B-testning 

 • Omarbeta uppsättningar som inte presterar

 • Analys

 • MaaS - Marketing as a Service uppdrag

Vad vi genomför innan du träffar oss

Vi genomför några moment både innan vi ses och om vi arbetar tillsammans som återspeglas i våra 5 steg för att din sökmotoroptimering och positionering som varumärke ska vara så effektiv och effektfull som möjligt. 

 • Site Audit

 • Position tracking

 • Nulägesanalys

 • Konkurrentanalys

 • On page idéer

 • Backlinks audit

 • Sökordsförslag

 • Guide för On Page SEO

 • SEO rekommendationer


Vill du också förbättra din onlinenärvaro –  beställ här redan idag!

 

 

80% av din intäkt kommer från att experimentera med din UX/UI, kommunikation och teknik från en interaktion på produktnivå/-sida online och ner i din kunddata i backend – Growthhackers.com 

image (4)

Automatisera eller gå manuellt när du måste

Reducera friktionen och omvandla upplevelsen till en ökad affär!

hubspot_gold_agency_partners_badge
3-removebg-preview
image

Gör-Det-Själv Analys

 
Omsätter ni över 10 mSEK om året och redo för nästa steg – rejält?
Genomför vår gör-det-själv nuläges-analys så hjälper vi dig med nästa steg!
Genomför testet