Postat av
Sara Williams
August 19, 2021
Digital Marknadsföring

Terminologin som hjälper dig att förstå digital marknadsföring

Har du också svårt att översätta orden du tänker på så att mottagaren förstår vad du vill förmedla? Använd denna artikeln med 327 terminologier som kanske kan vara ett språkligt stöd så kompetensen runt detta språket ökar internt och minimerar missförstånden. Vilka terminologier kämpar du med att förmedla i dina möten?

Läs även: 84 akronymer som hjälper dig att förstå digital marknadsföring

Above/below the fold

Above: den del av webbsidan som syns utan att behöva scrolla. Below: Den del av en webbsida som inte kan ses utan att scrolla.

AdBlockers

Programvara på en användares webbläsare som hindrar annonser från att visas.

AdExchanges

En digital marknadsplats som möjliggör handel av annonsvisningar – en så kallad annonsbörs.

Annonsnätverk (Ad Network)

En aktör inom reklambranschen som agerar mäklare mellan webbplatser och vill visa annonser för annonsörer.

Ad Ops (Advertising Operators)

Administratör som optimerar arbetsflöden vid annonskampanjer, även kallad Traffic.

Ad Servers

En server som lagrar annonser centralt och distribuerar dem till olika publicister.

Ad request

Varje gång en webbläsare begär information från ett annonshanteringssystem.

Ad skipping

Reklamspolande beteende som främst används av PVR-användare. Kallas även zippa.

Ad Stream

Aktör som levererar reklamfilm digitalt till TV-kanaler.

Google Ads

Googles Pay Per Click-annonseringsprogram på Googles sökmotor.

Affinitet

Beskriver hur väl en mediepublik sammanfaller med en specifik målgrupp. Vid hög affinitet finns en klar intressegemenskap mellan mediet och målgruppen. Hög affinitet leder till en hög räckvidd i målgruppen.

Age gate

Ett verifikationssystem för att se att användaren av en webbsida är gammal nog för att se webbsidans innehåll.

Aktiv positionering

Kännedom om användarens exakta koordinater via GPS.

App (Applikation)

Ett fristående program som laddas ner och ligger lokalt i mobiltelefonen. De flesta applikationer som laddas ner är gratis.

APV (Average page view)

Det genomsnittliga antalet sidvisningar per besökare på en webbplats.

ASN

Alla internetleverantörer har ett Autonomous System Number.

ATL (Above the line)

Begrepp inom marknadsföring som innefattar traditionell reklam i massmedia, såsom TV, radio, biofilm, stortavlor och tidningsannonser.

ATS (Average time spent)

Anger hur länge en besökare stannar på en webbsida.

Automatiserad Handel (Automatic Trading)

Automatiserade Handeln av displayannonsering och teknologin som möjliggör den.

AVOD (Annonsfinansierad video- on-demand)

Online-videotjänst som är gratis för användaren och finansieras genom reklam.

Bambuser

Tjänst som möjliggör direktsändning av streamad video från mobiltelefonen via internet.

Banner

Webbannons.

Beacon

Positioneringstjänst som kommunicerar via Bluetooth. Utvecklad för inomhusbruk. Tekniken gör det möjligt för en enhet att skicka push-meddelanden till enheter i närheten (mycket lokal styrningsteknik).

Behavioral targeting

Se Intressebaserad Marknadsföring.

Besökare

Mätning av den sessionstid som en användare/besökare är inne på en sajt. Ett besök kan bestå av flertalet sidvisningar. Se även Unik besökare.

Betaversion

En version av program eller hemsida som fortfarande är under bearbetning, men som ofta görs tillgänglig för användarna innan en fullt felsökt version är färdig.

Beteendestyrd annonsering

Se Intressebaserad Marknadsföring.

Big data

Processandet av enorma mängder data från flera källor genom att parallellkoppla servers.

Bitrate

Antalet bitar (eng: bits) som överförs eller bearbetas per sekund.

Bot

Mjukvara som kör automatiskt utan mänsklig inblandning.

Bounce Rate

Procent av besökarna som lämnar sajten utan att klicka vidare.

Browser

Engelska ordet för läsare. Används oftast som förkortning för Webbrowser, dvs webbläsare.

Bruttoräckvidd

Bruttoräckvidd är summan av alla kontakter. Samma individ eller webbläsare kan räknas flera gånger.

BSSID (Basic Service Set Identification)

Det unika id:t för WiFi-routern som användaren är uppkopplat mot.

BTL (Below the line)

Samlingsterm för alla relationsskapande reklammedier, såsom direkt marknadsföring, event och internet. Till skillnad mot ATL (se detta begrepp) riktas BTL mot specifika målgrupper och inte mot den stora massan.

Buffra

Att tillfälligt lagra data när det flyttas från en plats till en annan, t.ex. när data på en webbsida laddas om.

Can Spam Act

Lagstiftningar mot oönskad reklam och spam.

Cell Tower

Mobilmast.

CMS (Content Management System)

Ett administrationsverktyg för att hantera din webbplats. Kan på svenska kallas både uppdateringsverktyg och publiceringsverktyg.

CoA

Care of Address. Se Mobil IP.

Coarse Location

Grovkornig positionering. Endast WiFi och Cell Tower. Android. Förbrukar mindre batteri. Jämför med Fine Location.

Companion Ad

Banners i området runt videospelaren som kompletterar och förstärker budskapet i en videoreklam.

Connected TV/ Smart TV

TV med integrerat Internet och Web 2.0. Förutom de traditionella TV-funktionerna så har Smart TV online-, interaktiva medier, on-demand streaming mediefunktioner och tillgång till hemnätverket.

Consumption targeting

Targeting baserat på kundernas konsumtionsmönster.

Conversion tracking

Visar vad som händer efter ett annonsklick.

Cookie

En cookie är en liten fil bestående av bokstäver och siffror som laddas ned på din dator när du går in på vissa webbplatser. Cookies gör det möjligt för webbplatsen att känna igen din dator. Cookies används t ex vid intressebaserad annonsering för att identifiera användare som har samma intressen så att man kan visa mer anpassade/riktade annonser.

Cookie matching

Synkroniserar cookiedata mellan DSP:s, DMP:s och AdExchangen vilket möjliggör att rätt annons visas för rätt användare.

CPA (Cost per Action)

Kostnaden för reklam som bygger på att en besökare tar del av särskilt definierade åtgärder som svar på en annons. “Åtgärder” inkluderar sådana saker som en försäljningstransaktion, en kundförvärv eller ett klick.

CPE (Cost per Engagement)

Kostnad för när användarna interagerar med annonsen.

CPC (Cost per Click)

Kostnaden för reklam, baserat på de antal klick annonsen fick. (CPC kan även användas som Cost per Customer).

CPL (Cost per Lead)

Kostnad för reklam, baserat på antalet leads annonsen genererade.

CPM (Cost per Mille)

Kostnad per 1 000 exponeringar. Exempel; Kostnaden för en annonskampanj på en webbplats är 70 000 kr. Kunden köper 2 miljoner exponeringar. Vad blir cpm-priset? 70 000 kr ./. 2 miljoner x 1000 = 35 cpm eller 35 kr för 1 000 visade annonser.

CPO (Cost per Order)

Kostnad per beställning, även kallad kostnad per köp, är kostnaden för digital annonsering dividerat med antalet ordrar.

CPS (Cost per Sale)

Kostnaden för reklam, baserat på antal försäljningar.

CPT (Cost per Transaction)

Kostnaden för att göra ett ekonomiskt utbyte, med andra ord kostnaden per transaktion.

CPV (Cost per View)

Cost Per View. Kostnad per videovisning. Se även PPP.

Crawler

Ett program eller script som systematiskt söker igenom Internet efter viss information. De flesta sökmotorer som bland annat Google använder en crawler för att undersöka innehåll och relevans på hemsidor för att på så sätt rangordna dem i ett sökindex.

Creative

Det material som används för att generera leads och sälja reklam, framtagen och designad av art directors och/eller copywriters. Exempelvis rich media och banners.

CRM (Customer relationship management)

Ett säljstöd med funktioner som bland annat kundregister, offerter eller supporthistorik.

Cross-platform

Mjukvara och/eller hårdvara som kan köras på samma sätt fast på olika plattformar.

CTR (Click Through Rate)

Ett sätt att mäta framgången med en online-reklamkampanj på en viss webbplats eller effektiviteten i en e-kampanj med antalet användare som klickat på en viss länk. Används också som mått hos våra sökmotorer.

Data aggregator

Processen av att samla in och sammanställa data från olika källor.

Digital natives

Avser personer som vuxit upp med internet, sociala medier och webb-TV.

Deal ID

Med Deal ID menas ett lösenord som man behöver för att komma åt ett specifikt varulager. Det ska användas för att identifiera villkoren för ett köp.

Display annons

Se Banner.

DMA (Dedicated Market Areas)

Avgränsat område t.ex. flygplats och mässområde.

DMP (Data Management Platform)

En teknisk plattform som aggregerar och administrerar användardata (cookies).

DNS (Domain name server)

En tjänst som översätter ett domännamn till en servers mer komplicerade IP-adress.

Domän

Varje nätverk/dator på Internet har en unik adress (IP-adress) som består av en uppsättning siffror. En domän eller ett domännamn är ett enklare alias för denna invecklade adress. T.ex. domänen Google.com.

DSP (Demand Side Platform)

En teknisk plattform som annonsörer/byråer använder för att genomföra annonsköp.

Dwell Rate

Dwell Rate mäter hur framgångsrikt en annons fångar användarens uppmärksamhet genom att mäta andelen användare som fysiskt integrerar med annonsen. Dwell Time mäter användartiden genom olika interaktivitets egenskaper.

Dynamic Creative Optimization

Hjälper marknadsförare att få rätt budskap till rätt konsumenter. Det ger dem möjlighet att differentiera och skräddarsy annonser med hjälp av rätt data.

eCPM

Effective cost per mille (eCPM) används för att mäta effektiviteten av medieutrymme som säljs via exempelvis CPC eller CPA, och visar intäkt eller kostnad per 1000 annonsvisningar.

Embedded Player

Videospelare med videoreklam som normalt bäddas in i sajtens redaktionella miljö.

Engagement Rate

Begrepp för att beskriva hur många (unika) användare som interagerar med annonsformatet, t.ex. genom att se en videoannons, klicka på en länk, fylla i ett formulär. Det finns ingen standarddefinition utan olika aktörer definierar begreppet olika.

Fine Location

Finkorning GPS, styr på GPS, WiFi samt Cell Tower. Android. Förbrukar mer batteri påslagen. Jämför med Coarse Location.

First screen

“First screen” innebär annonser som finns synliga i den del av sajten som först exponeras vid ett besök eller vid ny sidvisning.

Flighting

Flighting är en term för ett tidsmönster där reklamfilmer är schemalagda att köras under intervaller som skiljs åt av perioder då inga reklambudskap visas.

Flash Video

Flash Video är ett videoformat som spelas upp med Adobe Flash Player.

Floor price

Det lägsta priset en publicist är villig att sälja en viss annonsvisning för.

Frekvens

Det antal gånger en målgrupp i genomsnitt har sett ett program eller ett reklaminslag.

FPS (Frames Per Second)

Enhet för att mäta frekvensen för bl.a rörlig bild.

Frekvensstyrning

Publicister och köpare kan ange frekvenstak på hur många gånger en viss kampanj eller enskild annons ska visas för en användare på olika sajter.

Frequency capping

En funktion som begränsar antalet gånger dina annonser visas för samma person på webbplatsen eller i nätverket.

Full screen

Mobildisplaystandard 320 x 480 pixlar.

Förhandsvisning (preview)

En förhandsvisning (eng: preview) är normalt en 5-10 sekunders videoloop för att fånga användarens nyfikenhet.

Geofencing

En virtuell omkrets för en geografisk verklig plats.

GeoIP

IP-databaser som administrerar internets infrastuktur.

Geolocation

Geografisk plats.

Geopositionering

Processen att ta fram en geografisk plats.

Geo-targeting

Möjliggör geografisk begränsning av annonsvisningarna för att endast visa annonser för en användare som befinner sig inom ett utvalt område.

Google Analytics

Gratistjänst från Google som mäter och publicerar statistik över en webbsidas besökare. Tjänsten används främst som ett verktyg för sökmarknadsföring och av webbplatser som vill få en överblick över sina sökordsoptimeringar.

GIS (Geographic Information System)

Ett samlingsnamn på de program som skapar databaser kopplade till geografiska platser. GIS-systemet gör det möjligt att se var man befinner sig på en karta.

Google Keyword Tool

Ett verktyg för att hitta de bästa nyckelorden (eller sökorden) till hemsidan. Man söker på ett ord eller en fras kopplade till företagets verksamhet för att få reda på vad som har högst söktryck.

GPS (Global Positioning System)

Ger möjlighet för alla med en GPS-mottagare att bestämma sin position longitud och latitud.

GRP (Gross rating point)

Bruttoräckvidd eller summan av alla individuella tittarsiffror/ratings under en kampanj eller annan tidsavgränsning. GRP anger den totala bruttomängden exponeringar av en produkt; (netto) räckvidd x (medel) frekvens. Med hjälp av GRP är det möjligt att redogöra för styrkan hos en kampanj.

Header bidding

Header bidding är en avancerad teknik inom programmatic där publishers erbjuder exponeringar till flera annonsbörser samtidigt (även känd som pre-bidding).

HTML (HyperText Markup Language)

Ett språk för att skapa webbsidor och annan information som kan visas i en webbläsare.

Impressions

Impressions är antalet gånger som en annons exponerats, oavsett om den klickats på av användaren eller inte.

Impact

Styrka eller genomslagskraft i ett budskap.

In-banner streaming

Interaktiv banner som innehåller videoklipp som kan spelas upp automatiskt i bannern eller expandera och spelas upp vid en mouseover. Se mouseover.

Informercial

Ett annonsformat för desktop som lägger sig framför webbplatsen för att sedan, efter några sekunder, försvinna.

In-page Ad

Den enklaste formen av annonsformat. En annons som håller sig inom samma gränser på en webbsida utan att förändras eller expanderas.

Inslate

Inslate-annonser tillåter tittare att välja mellan flera annonser i början, eller reklamavbrott varvade med videoinnehållet. Sponsorer betalar för annonser som är utvalda av tittaren.

In-stream annonsering

Reklam integrerad med materialet, där inga pop-up-annonser eller overlays förekommer utan endast pre-, mid- och postrolls.

Interaktiv annonsering

Interaktiv reklam där mottagen har möjlighet att till exempel få extra information om en produkt.

Interstitial annons

En typ av webbannons som ligger ovanpå webbsidan i ett separat lager. Annonsen ges så mycket utrymme att den tydligt dominerar eller täcker skärmen helt.

Interstitial

Mobildisplaystandard 320 x 320 pixlar.

Intressebaserad Marknadsföring

En teknik som använder historik för att visa annonser anpassade till en persons intressen. Kallas även: beteendestyrd annonsering eller annonsmatchning.

In-video Ad

Videoreklam i en videokanal. Vanliga format är Pre-, Mid- och Post-Rolls som är videoreklam före, under, respektive efter videoinnehållet (kallas även in-stream ad).

IoT (Internet of Things)

Ett scenario i vilket föremål, djur eller människor är utrustade med unika identifierare samt möjligheten att överföra data över ett nätverk som inte kräver interaktion från människa till människa, eller människa-till-dator-interaktion.

IP (Internet Protocol)

Kommunikationsprotokoll som används för överföring av information på internet.

IPS (Indoor Positioning System)

Lösning baserad på magnetiska sensorer eller ett nätverk av enheter som används för att trådlöst få kontakt med en mobil inne i en byggnad.

ISP (Internet Service Provider)

En internetleverantör är ett företag som erbjuder tillgång till internet, vanligtvis mot en avgift. De vanligaste sätten att ansluta till en internetleverantör är via en telefonlinje (uppringt) eller bredband (kabel eller DSL).

Keyword (nyckelord)

Det ord eller fras som användaren anger till sökmotorerna. Ett begrepp som används för (sökords)optimering av innehåll på en hemsida.

KIA-index

Lista med de mest besökta webbplatserna i Sverige. Listan är inte komplett då en del publicister valt bort att exponeras på KIA-index. Data från KIA-godkända mätleverantörer används mot en kostnad baserad på volym.

KIA (Kommittén för internetannonsering)

Den branschgemensamma kommitté inom området internetannonsering som annonsörer, mediebyråer, medieägare och säljnätverk samverkar i för att enas kring konkurrensneutrala branschfrågor. KIA är ett organ inom Sveriges Annonsörer.

Kontextuell inriktning (Contextual targeting)

Annonser kvalificeras för att visas på sajter vars innehåll matchar en fördefinierad ordlista.

Konvertering

När användare gör något önskvärt på webbsidan, istället för att bara klicka sig vidare. Konverteringsgraden visar hur många av besökarna som verkligen konverteras.

Konverteringsgrad

Visar hur många av besökarna som verkligen konverteras.

Konverteringsoptimering

Åtgärder som gör konverteringen enklare.

Landningssida

Den sida som en besökare “landar på” när man klickar på en länk i sökresultatet.

Lazy load

Ett designmönster som används för att skjuta upp starten av ett objekt till en specifik tidpunkt.

LBS (Location Based Service)

Samlingsnamnet för tjänster som kan utföras när man har tillgång till en position. Dessa ligger per automatik inte inom området geotargeting, däremot sker positionering inom ramen för LBS

Linjärt Video Format

En annons som visas sequentiellt till videoinnehållet, dvs som tar över hela användarupplevelsen. Pre-rolls, mid-rolls och postrolls är exempel på ett linjärt videoformat.

Live-streaming, web-casting eller net-casting

Används för direktsändning av rörlig bild på webben. Användaren kan inte styra när filmen börjar sändas, till skillnad från on demand.

Longtail

Marknadsföring som koncentrerar sig på mindre populära produkter och innebär att fokusera mer på lagerhantering än marknadsföring av produkten.

Länk

Klickbar text eller grafik på hemsidor, med vilka du kan ta dig från en sida/dokument till en annan.

Marknadsföringsmix

Den blandning av konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring som utgår från 4P (pris, produkt, plats, påverkan).

Marknadssegmentering

Indelning av målgrupper i olika undergrupper utifrån särskiljande, men sinsemellan, gemensamma egenskaper, t.ex. demografiska, psykografiska, eller beteendemässiga egenskaper.

Mediebrus

Beskriver dagens medielandskap i vilket ökningen av mängden innehåll och antalet medieplattformar gör att sändaren kan ha svårare att nå fram till mottagaren.

Medieköpare

Upphandlare av reklam och marknadsföring genom marknadens olika medieleverantörer.

Mediamix

Kombinationen av mediekanaler som används för att uppfylla mål för en marknadsplan eller en kampanj.

Medieplanerare

Identifierar vilka mediekanaler som ska användas för att bäst annonsera en kunds varumärke eller produkt.

Mid-roll

Videoreklam som visas i mitten av videoinnehållet i en videokanal (reklampaus).

Mobil IP

Varje mobil är identifierad med sin hemadress oavsett var dess nuvarande positionering är.

Mobil-TV

TV-program/videoklipp som går att se via mobiltelefon.

Moln

Moln, molntjänster eller datormoln är IT-tjänster som tillhandahålls över internet, framförallt funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan, exempelvis lagring av data.

Mouseover

Händelse/teknik i ett användargränssnitt som aktiverar ett objekt när muspekaren förs över det.

Native Advertising

Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen.

Nettoräckvidd

Antalet unika individer som nås av ett mediebudskap. En TV-tittare räknas endast en gång, därmed ökar nettoräckvidden enbart när någon som inte tidigare sett ett TV-inslag tillkommer under en undersökningsperiod.

Overlay Banner

Interaktiv annons i videoströmmen som är icke-linjär.

OBA (Online Behavioral Advertising)

Intressebaserad Marknadsföring

OTS (Opportunity To See)

En standard för när en video-annons skall betraktas som startad och därmed validerad för att betalas av annonsören.

Panorama

Mobildisplaystandard 320 x 80 pixlar.

Panorama small

Mobildisplaystandard 320 x 50 pixlar.

Panorama double

Mobildisplaystandard 320 x 160 pixlar.

Panorama triple

Mobildisplaystandard 320 x 240 pixlar.

Performance-based pricing (CPC, CPA)

Köparen betalar bara för reklam med mätbara resultat, t.ex. med prismodeller som CPA och CPC.

Passback

Uppstår när ett annonsnätverk eller annonsutbyte inte kan nå den överenskomna lägsta-nivån av CPM, eller när inga betalda annonser finns att leverera.

Personuppgifter

Detta är information som, i sig själv eller tillsammans med annan information, unikt kan identifiera dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, gatuadress, e‑postadress och telefonnummer. Personuppgifter definieras i EU-direktiv 95/46/EG.

Ping

Ett nätverksverktyg för att testa om man kan nå fram till en viss dator eller enhet på nätverket. Det kan även användas för att mäta hastigheten på nätverket. Idag används ordet inom bloggvärlden, där man ”pingar” en annan hemsida för att berätta när man har skrivit något nytt i sin blogg.

Play rate

Andelen av antalet unika besökare som har valt att starta ett klipp.

Pixels

Minsta delen av den rastergrafik som används för att bland annat visa bilder på en bildskärm.

Polite load

Försenar inläsningen av ytterligare kreativt innehåll tills sidan har lästs in.

Post-roll

Videoreklam som visas efter videoinnehållet i en videokanal.

Power Roll

Synonym för en videoannons med tillhörande overlay banner.

PPP (Price Per Play)

Annonsören betalar för videovisningar aktiverade av användaren.

PPV (Price per view)

Intäktsmodell där tittaren betalar för att få tillgång till rörligt material t.ex. ett specifikt TV-program.

Pre-roll

Videoreklam som visas före videoinnehållet i en videokanal.

Premium Inventory

Traditionellt bokas premiumplaceringar i förhand och till fast pris (CPM). Anses ofta vara motsatsen till Remnant Inventory.

Programmatic Buying

Se Automatiserade Handel.

Reach (Räckvidd)

Hur många personer i målgruppen som har sett reklamen/kampanjen.

Real Time Bidding (RTB)

Se Automatiserad Handel.

Redundant

Webbhotell pratar ofta om att de har ”redundantlinor”, vilket betyder att deras servrar har dubbla, oberoende Internetanslutningar för högsta pålitlighet.

Re-marketing

Se Retargeting.

Remnant Inventory

Osålt medieutrymme. Anses ofta vara motsatsen till Premium Inventory.

Request of proposal

Offert.

Retargeting

En metod som används för att köpa annonsvisningar endast mot användare som tidigare har besökt och utfört särskilda handlingar på en webbplats.

Rich media

En Rich Media-annons innehåller bilder eller video och innebär någon form av användarinteraktion.

Riktad annonsering

Annonsering som vänder sig till ett specifikt användarsegment baserat på intressen eller demografiska faktorer. Kallas även: anpassad eller skräddarsydd annonsering.

Rising Stars

IAB Rising Stars är varumärkes-vänliga annonser som använder bredden av den banbrytande teknik som finns idag, detta för att tillhandahålla nya verktyg vid kommunikationen med konsumenterna och som fungerar för annonsörerna.

Router

En nätverksenhet som kopplar samman flera datorer på ett nätverk och som oftast innehåller en gateway som kopplar samman nätverket med Internet.

ROMI (Return on market investment)

Utfallet av marknadsföringen i relation till marknadsinvesteringen.

ROI (Return on investment)

Avkastning på investerat kapital.

RSS-flöde

Används för att prenumerera på innehåll på webben. De flöden användare valt att prenumerera på kontrolleras regelbundet mot uppdateringar, och när nya filer/inlägg publiceras, laddas dessa ned automatiskt till datorn. RSS används till exempel för att hålla sig uppdaterad på bloggar och podcasts.

Session

Tiden som, en användare med en unik IP-adress, tillbringar på en webbplats under en angiven tidsperiod. En session är 30 minuter, dvs om användaren är inaktiv så räknas det som en ny session efter 30 minuter.

SEO (Sökmotoroptimering)

Olika sätt att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar på sökmotorer (ex. Google). Arbetet med SEO är kombinationen av taktik och strategier som inkluderar optimering av innehåll, användarvänlighet, målgruppsanpassning, design, nyckelordsplacering, länkbygge, social och viral marknadsföring och andra online & offline-aktiviteter som syftar till att ge mer avkastning i form av ökad organisk trafik från sökmotorer.

SEM (Sökmotormarknadsföring)

SEM är ett samlat begrepp som syftar till att uppnå maximal synlighet av din webbplats i sökmotorer. SEM inkluderar således saker som sökmotoroptimering (SEO), PPC-annonsering och andra sökmotorrelaterade tjänster som syftar till att öka din synlighet och trafik till webbplatsen.

Server

Program på en dator eller nätverksenhet som erbjuder tjänster till andra datorer i samma nätverk.

Share of Voice (SoV)

Andel av den totala marknadskommunikationen, dvs. hur stor andel av de totala investeringarna i marknadskommunikation som en kommunikationsköpare köper.

Sidvisning

Antalet gånger en sida (index.html) har visats.

SMO (Social Media Optimization)

SMO är metoden som lockar till sig unika besökare till webbplatser, via aktivitet genom sociala medier.

Spam

Skräppost på Internet. Oönskade reklamutskick, bedrägeriförsök eller utskick av virus.

Spiders, spindlar

Program som indexerar åt sökmotorer. Att få spindlarnas uppmärksamhet är viktigt för hög ranking på sökmotorerna. De kallas spindlar eftersom ”de letar på nätet”. (Se crawler).

SSP (Supply Side Platform)

En teknisk plattform som publicister använder för att ansluta till annonsbörser och DSP:s.

Streaming

Innebär att användaren tittar på en video på sin dator eller mobiltelefon samtidigt som videon överförs, bild för bild, via internet.

Sökmotor

Söktjänster använder sökmotorer för att upptäcka, hämta in och indexera webbsidor.

Tagg

Etikett (sökord) för att kategorisera och göra innehållet på t.ex. en sida mer sökbart.

Tagghantering

Hantering av taggar för exempelvis retargeting.

Textannons

Textbaserad annonsering inom native advertising och sökannonsering.

Textlänk

En länk i text som skickar användaren vidare till en ny webbsida.

Time shift

Time shift betyder tidförskjutet tittande, att konsumera medier på annan tid än det i själva verket sänds.

Time spent

Den tid som en besökare lägger på en webbsida.

Tillgångar

Det bokförda värdet av ett företags kapital.

Tracking

Återkommande undersökning eller mätning som gör det möjligt att jämföra utveckling över tid.

Trade Desk

Ett företag som hjälper byråer att hantera automatiserade köp, budbaserad media och målgruppsköp. En Trade Desk kan arbeta med flera DSP:s och DMP:s.

Traffic

Se Ad Ops.

Tredjeparts tracking

Mätning som genomförs av ett tredjeparts-företag. Exempel på företag är Adform, DoubleClick och MediaMind.

True View

En ny betalmodell för in-stream-videoannonser. Efter ett visst antal sekunder har tittaren möjlighet att klicka bort reklamfilmen och annonsören betalar bara när tittaren sett hela filmen, eller 30 sekunder om filmen är längre.

Unik besökare

En person kan göra två besök på en dag, en gång på förmiddagen, nästa besök sker på eftermiddagen. Två besök har då gjorts, men räknas bara som en unik besökare den dagen.

URL (Uniform resource locator)

Adresserna på www-sidor. De innehåller en adress till en specifik fil hos en domän.

VAC (Visibility Adjusted Contact)

Räckviddsmått för utomhus.

Value added content

Med begreppet menas att man tillför ett mervärde för användaren t.ex. extramaterial.

VAST Standard ( Video Ad Serving Template)

Är en standard för tredjeparts- videoannonsering (annonsvisning från tredje part) som etablerats av IAB.

Video Ad

En videoreklam som normalt placeras i sajtens redaktionella miljö. Den distribueras genom en inbäddad spelare med en förhandsvisning som fångar användarens nyfikenhet.

Video on demand

Tjänst som möjliggör för användare att se videomaterial i streamad eller nedladdad form.

Video Ad Targeting

Målinriktad videoannonsering där användaren exponeras för personliga filmer baserade på användarens profil och retargeting-data.

Viewability - Viewable ad impression

En levererad annonsvisning kan klassificeras som en viewable impression om annonsen är synlig i webbläsarens fönster, webbläsarfliken är i fokus samt att minimikravet för antalet synliga annonspixlar samt tidslängden är uppfyllt. Se vidare VIEWABLE MEASUREMENT GUIDELINES 1.0 på www.iabsverige.se.

Viral

Innehåll som får snabb spridning via internet.

VMAP (Video Multiple Ad Playlist)

En XML-mall för publicister av videoinnehåll. VMAP beskriver hur användaren ska exponeras för videoreklamen och används när publicisten själv inte kontrollerar videospelaren eller distributionen.

Webbhotell

Ett företag som (oftast mot betalning) erbjuder dig plats på en server för din domän, hemsida eller e-post. Benämns ibland ”hosting”.

Webbläsare

Programvara som hämtar, lagrar, ordnar och visar information på Internet i en standardiserad form på datorn. Exempel på detta är Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari och Opera.

Webbportal

En portal där flera ingångar samlas på en och samma webbplats för att få så många besökare som möjligt.

Widget

Ett litet fönster som ständigt kan uppdateras och visas på en dators skrivbord eller i en mobil enhet, utan att användaren behöver aktivera fönstret.

WOM (Word of mouse)

Positiv spridning av ett varumärkes tjänst eller en produkt, genom att människor skriver positivt om det på nätet och/eller sprider länkar, filmklipp som gagnar varumärket.

WOM (Word of mouth)

Marknadsföring, i form av en positiv spridning, av ett varumärkes tjänst eller produkter genom nöjda kunder.

Www (World wide web)

En nivå på Internet med ett grafiskt gränssnitt, det vill säga det man i vardagligt tal kallar för Internet, vilket kan nås med en webbläsare. Det är inte alltid obligatoriskt att använda www till sitt domännamn.

Yield management

En strategi för rörlig prissättning med syfte att förstå, förutse och påverka konsumentens beteende för att maximera intäkterna.

 

Behöver du hjälp med att bedöma vilka relevanta steg du har framför dig till en mer datadriven organisation? Prata med oss så hjälper vi dig oavsett om du behöver stärka upp dig själv, ditt team eller kanske accelerera ert nuläge till att bli mer data-drivet!

 

 

 

Källa: IAB Sverige

https://iabsverige.se/arbetsomraden/ordlista/

Upptäck mer

Se alla knowledge snacks