Postat av
Magnus Frejd
June 11, 2020
Digital Marknadsföring

84 akronymer som hjälper dig att förstå digital marknadsföring

Känner du igen dig i att det kan vara svårt att "möta bonden på bondens språk" när det handlar om digital marknadsföring och akronymer? Oavsett om vi ska exponera en ny kollega eller kund för en akronym inom digital marknadsföring, kan vi aldrig vara helt säkra på att mottagaren vet vad vi pratar om när det handlar om digital marknadsföring. I ett allt mer konvergerande näringslivsklimat med multipla discipliner, där alla ska förstå varandras språk och frågan som diskuteras, kan det vara uppfriskande med en lista som kan hjälpa dig att minnas, förstå eller kanske t.o.m skratta åt någon gammal goding – vilken fångar din uppmärksamhet?

Läs även: Terminologin som hjälper dig att förstå digital marknadsföring 

ABM

Account Based Marketing

AI

Artificial Intelligence

AFP

Advertiser-funded Programming

AR

Augmented Reality

ARF

Advertising Research Foundation

API

Application Programming Interface

AR

Augmented Reality

ASN

Autonomous System Number

ATF

Above the fold

AVOD

Annonsfinansierad video-on-demand

BTF

Below the fold

BSSID

Basic Service Set Identification

CPA

Cost per Action

CPC

Cost per Click

CPI

Cost Per Install

CPCV

Cost per Completed View

CPL

Cost per Lead

CPM

Cost per Mille

CPO

Cost per Order

CPP

Cost per Point

CPS

Cost per Sale

CPT

Cost per Transaction

CPV

Cost per View

CPVM

Cost Per Viewable Mille (Thousand) impression.

CRM

Customer relationship management

CRO

Conversion rate optimization

CTA

Call To Action

CTR

Click Through Rate

DMA

Dedicated Market Areas

DMP

Data Management Platform

DNS

Domain name server

DOOH

Digital Out of Home

DPO

Data Protection Officer

DSO

Dataskyddsombud (se även DPO)

DSP

Demand Side Platform

DRT

Dynamisk retargeting

eCPM

Effective Cost per Mille

EPR

e-privacy regulation, se även e-privacy förordningen under terminologi

FPS

Frames Per Second

GeoIP

Geographic information for IP addresses

GIS

Geographic Information System

GDPR

General Data Protection Regulation

GPS

Global Positioning System

GRP

Gross rating point

HTML

HyperText Markup Language

IFA

Identifier for Advertising

IO

Insertion Order

IP

Internet Protocol

IPS

Indoor Positioning System

ISP

Internet Service Provider

ITP

Intelligent Tracking Prevention

ITR

Interactions rate

KIA

Kommittén för internetannonsering

KPI

Key Performance Indicator(s)

LBS

Location Based Service

LEK

Lagen om Elektronisk Kommunikation

MRAID

Mobile Rich Media Ad Interface Definitions

MRC

Media Ratings Council

NHT

Non Human Traffic

OBA

Online Behavioral Advertising – Intressebaserad  Marknadsföring

OTS

Opportunity To See

OTT

Over The Top

PIB

Position in Break

PPC

Price Per Click

PPM

Pay per Mille

PPP

Price Per Play

PPV

Pay Per View

PTS

Post och Telestyrelsen

RFP

Request for Proposal

ROC

Run Of Channel

ROI

Return on investment

ROMI

Return on market investment

ROS

Run Of Site

RFP

Request For Proposal

RTB

Real Time Bidding

RON

Run Of Network

SDK

Software Development Kit

SEA

Sökmotorsannonsering (Seach Engine Advertising)

SEM

Sökmotormarknadsföring (Seach Engine Marketing)

SEO

Sökmotoroptimering (Seach Engine Optimizing)

SMO

Social Media Optimization

SOV

Share of Voice

SSP

Supply Side Platform

TCF

Transparency & Consent Framework

TRP

Target Rating Point

UGC

User Generated Content

VAST

Video Ad Serving Template

vCPM

Viewable Cost Per Mille

VMAP

Video Multiple Ad Playlist

VPAID

Video Player Ad-serving Definition

VR

Virtual Reality

VTR

View Through Rate

WOM

Word of Mouth

YoY

Year over Year

 

Källa: IAB Sverige

https://iabsverige.se/certifiering/terminologier-och-akronymer/

 

Upptäck mer

Se alla knowledge snacks