Postat av
Sara Williams
June 11, 2020
Digital Marknadsföring

84 akronymer som hjälper dig att förstå digital marknadsföring

Känner du igen dig i att det kan vara svårt att "möta bonden på bondens språk" när det handlar om digital marknadsföring och akronymer? Oavsett om vi ska exponera en ny kollega eller kund för en akronym inom digital marknadsföring, kan vi aldrig vara helt säkra på att mottagaren vet vad vi pratar om när det handlar om digital marknadsföring. I ett allt mer konvergerande näringslivsklimat med multipla discipliner, där alla ska förstå varandras språk och frågan som diskuteras, kan det vara uppfriskande med en lista som kan hjälpa dig att minnas, förstå eller kanske t.o.m skratta åt någon gammal goding – vilken fångar din uppmärksamhet?

Läs även: Terminologin som hjälper dig att förstå digital marknadsföring 

Akronym

 Definition

ABM

Account Based Marketing

AI

 Artificial Intelligence

AFP

 Advertiser-funded Programming

AR

 Augmented Reality

ARF

 Advertising Research Foundation

API

 Application Programming Interface

AR

 Augmented Reality

ASN

 Autonomous System Number

ATF

 Above the fold

AVOD

 Annonsfinansierad video-on-demand

BTF

 Below the fold

BSSID

 Basic Service Set Identification

CPA

 Cost per Action

CPC

 Cost per Click

CPI

 Cost Per Install

CPCV

 Cost per Completed View

CPL

 Cost per Lead

CPM

 Cost per Mille

CPO

 Cost per Order

CPP

 Cost per Point

CPS

 Cost per Sale

CPT

 Cost per Transaction

CPV

 Cost per View

CPVM

 Cost Per Viewable Mille (Thousand) impression.

CRM

 Customer relationship management

CRO

 Conversion rate optimization

CTA

 Call To Action

CTR

 Click Through Rate

DMA

 Dedicated Market Areas

DMP

 Data Management Platform

DNS

 Domain name server

DOOH

 Digital Out of Home

DPO

 Data Protection Officer

DSO

 Dataskyddsombud (se även DPO)

DSP

 Demand Side Platform

DRT

 Dynamisk retargeting

eCPM

 Effective Cost per Mille

EPR

 e-privacy regulation, se även e-privacy förordningen under   terminologi

FPS

 Frames Per Second

GeoIP

 Geographic information for IP addresses

GIS

 Geographic Information System

GDPR

 General Data Protection Regulation

GPS

 Global Positioning System

GRP

 Gross rating point

HTML

 HyperText Markup Language

IFA

 Identifier for Advertising

IO

 Insertion Order

IP

 Internet Protocol

IPS

 Indoor Positioning System

ISP

 Internet Service Provider

ITP

 Intelligent Tracking Prevention

ITR

 Interactions rate

KIA

 Kommittén för internetannonsering

KPI

 Key Performance Indicator(s)

LBS

 Location Based Service

LEK

 Lagen om Elektronisk Kommunikation

MRAID

 Mobile Rich Media Ad Interface Definitions

MRC

 Media Ratings Council

NHT

 Non Human Traffic

OBA

 Online Behavioral Advertising – Intressebaserad  Marknadsföring

OTS

 Opportunity To See

OTT

 Over The Top

PIB

 Position in Break

PPC

 Price Per Click

PPM

 Pay per Mille

PPP

 Price Per Play

PPV

 Pay Per View

PTS

 Post och Telestyrelsen

RFP

 Request for Proposal

ROC

 Run Of Channel

ROI

 Return on investment

ROMI

 Return on market investment

ROS

 Run Of Site

RFP

 Request For Proposal

RTB

 Real Time Bidding

RON

 Run Of Network

SDK

 Software Development Kit

SEA

 Sökmotorsannonsering (Seach Engine Advertising)

SEM

 Sökmotormarknadsföring (Seach Engine Marketing)

SEO

 Sökmotoroptimering (Seach Engine Optimizing)

SMO

 Social Media Optimization

SOV

 Share of Voice

SSP

 Supply Side Platform

TCF

 Transparency & Consent Framework

TRP

 Target Rating Point

UGC

 User Generated Content

VAST

 Video Ad Serving Template

vCPM

 Viewable Cost Per Mille

VMAP

 Video Multiple Ad Playlist

VPAID

 Video Player Ad-serving Definition

VR

 Virtual Reality

VTR

 View Through Rate

WOM

 Word of Mouth

YoY

 Year over Year

 

Källa: IAB Sverige

https://iabsverige.se/arbetsomraden/ordlista/

 

Upptäck mer

Se alla knowledge snacks