Postat av
Sara Williams
February 23, 2024
Digital Marknadsföring
Ngine
KPI

Mät, anpassa, väx: Maximera marknadseffektiviteten med KPI-ramverk

Lär dig hur Nyckeltal/Key Performance Indicators (KPI) och användandet av ett KPI-ramverk kan stärka din marknadsstrategi. I artikeln ger vi dig konkreta tips för att välja rätt KPI och exempel på när de olika nyckeltalen kan vara relevanta. Genom att fokusera på långsiktig tillväxt och förbättrad kundnöjdhet med KPI, kan du optimera din marknadsstrategi för framgång.

KPI

Vad är KPI?

KPI, eller Key Performance Indicators, är mätbara mått som används för att utvärdera hur väl en organisation når sina affärsmål. Inom marknadsföring representerar KPI kvantifierbara indikatorer som konverteringsfrekvens, kostnad per klick (CPC), och kundtillfredsställelse. Dessa indikatorer möjliggör effektiv mätning, anpassning av strategier och identifiering av tillväxtmöjligheter inom olika affärsområden.

Framgång med KPI-ramverk och datadriven strategi

Ett KPI-ramverk, eller Key Performance Indicator-ramverk, är en strukturerad metod för att definiera och följa nyckeltal som mäter prestationen mot affärsmål. Genom att etablera tydliga digitala mål och strategiska initiativ skapar detta ramverk en vägledning för att mäta framsteg och fatta informerade beslut baserade på data.

Att sätta upp och följa ett KPI-ramverk är som att skapa en karta för att nå dina affärsmål i den digitala världen. Här är exempel på några nyckelpunkter och steg för att förklara processen:

 1. Startpunkt: Affärsmål

 • Öka omsättningen med 30%.
 1. Nedbrytning till digitala KPI:er

 • Ökad trafik med 30% YTD (Year To Date).
 • Ökad varumärkeskännedom med ett definierat procenttal.
 • Ökad LTV (Livstidsvärde) med 3 månader.
 1. Koppla mål och initiativ

 • Varför: För att förstå syftet och i vilken riktning man ska gå.
 • Exempel: Öka trafiken för att öka chansen att nå våra mål.
 1. Skapa initiativ för varje KPI

 • Regelbundna kundundersökningar baserat på köpprocessen.
 • Förbättra webbplatsens tekniska aspekter för att skapa bättre förutsättningar.
 • Uppdatera sökordsanalys och skapa relevant innehåll.
 • Automatisera kunddialogen för att minska risken för att kunder lämnar.
 • Uppfylla Googles Core Web Vitals för webbplatsens prestanda.
 • Öka och optimera närvaron på sociala medier.
 • Öka och optimera trafiken genom Google Ads.
 1. Månatliga Mötessamtal för Utvärdering

 • Utvärdera resultatet och justera prioriteringarna baserat på utfallet.

Genom att följa detta KPI-ramverk blir ditt arbete som att följa en karta som guidar dig till dina önskade destinationer, vilket i detta fall är dina affärsmål. Det håller dig på rätt spår och hjälper dig att fatta informerade beslut längs vägen.

KPI: Effektiv mätning och strategisk anpassning

 • Effektiv mätning: KPI ger möjlighet att exakt mäta resultat och prestation. Genom att övervaka relevanta KPI kan marknadsförare utvärdera vilka kampanjer som fungerar och vilka områden som behöver förbättras.
 • Anpassad strategi: Med insikter från KPI kan du skräddarsy din marknadsföringsstrategi. Om en specifik kampanj inte ger önskat resultat kan du justera taktiken i realtid för att maximera effektiviteten.
 • Tillväxt och Optimering: Genom att fokusera på relevanta KPI kan du identifiera tillväxtmöjligheter och optimera befintliga processer. Det skapar en dynamisk strategi som är anpassningsbar för förändringar i marknaden.

Hur jobbar vi på Ngine med KPI-ramverk?

Ngine driver framgång genom ett noga utvalt KPI-ramverk som är starkt kopplat till våra kunders tydligt definierade affärsmål – exempelvis tillväxt, lönsamhet och förbättrad kundupplevelse. Genom att strukturera vårt KPI-ramverk i olika nivåer möjliggör vi holistisk och detaljerad mätning, vilket ger våra kunder kritiska insikter för att optimera sina marknadsföringsinsatser.

Vårt KPI-ramverk är skräddarsytt för att tillgodose specifika behov, och varje nivå av KPI:er fokuserar på olika aspekter av marknadsföringsinsatserna. Detta skapar en anpassningsbar strategi som inte bara möjliggör framgångsrik tillväxt och ökad lönsamhet, utan också resulterar i en betydande förbättring av kundupplevelsen.

Genom noggrann analys och regelbunden rapportering säkerställer vi att våra kunder har de verktyg de behöver för att fatta informerade beslut och göra justeringar i realtid. Med vårt fokus på effektiv mätning blir KPI-ramverket inte bara ett verktyg utan en nyckelkomponent för framgång i varje marknadsföringskampanj.

 

Vill du ha hjälp med detta? 

{{cta('c9b336c4-cdc3-4867-bf6d-ac2f71f45b75')}}

 

Vad kan du göra?

 • Identifiera relevanta KPI:

  Förstå vilka KPI som är mest relevanta för ditt företag och dina mål. Exempelvis kan e-handelsföretag fokusera på konverteringsgrad, medan ett varumärke i förändring kanske prioriterar varumärkesmedvetenhet och engagemang i sociala medier.

 • Implementera mätverktyg: 
  Använd digitala verktyg som Google Analytics för webbtrafik och konverteringar, CRM-system för kundrelationer, och sociala medier analysverktyg för att övervaka engagemang. Dessa verktyg ger detaljerad insikt för att förstå och optimera din marknadsföring.
 • Optimera strategin med exempel på KPI:
  • För E-handel:
   • Konverteringsgrad: Mäter andelen besökare som utför önskade handlingar, som köp eller nedladdningar.
   • Kostnad per förvärv (CPA): Visar kostnaden för att få en ny kund genom marknadsföringsinsatser.
  • För Varumärkesbyggande:
   • Varumärkesmedvetenhet: Mäter kännedomen och igenkänningen av ditt varumärke genom olika kanaler.
   • Sociala medie-engagemang: Följ gillanden, delningar och kommentarer för att mäta interaktion på sociala plattformar.
  • För Content Marketing:
   • Trafikgenerering: Mäter antalet besökare som kommer till din webbplats genom content marketing-kampanjer.
   • Bounce Rate: Visar hur länge besökarna stannar på din sida, vilket kan indikera innehållets relevans.
 • Fokusera på långsiktig tillväxt: Använd KPI för att planera och implementera långsiktiga tillväxtstrategier. Om du till exempel satsar på att etablera auktoritet inom din bransch kan du mäta ökad trafik till din blogg eller webbplats, samt antalet länkar från andra relevanta webbplatser.
 • Anpassa dina kampanjer: Om specifika marknadsföringskampanjer inte ger önskat resultat, identifiera och ändra dem baserat på KPI. Exempelvis, om en sociala mediekampanj inte genererar tillräckligt med engagemang, justera innehållet för att bättre passa din målgrupp.
 • Förbättra kundnöjdhet: Använd KPI som mäter kundnöjdhet, som Net Promoter Score (NPS), för att förstå hur väl dina marknadsinsatser uppfattas av kunder och identifiera områden för förbättring.

Genom att integrera dessa KPI i din marknadsstrategi får du en djupare förståelse för din målgrupp och kan fatta informerade beslut för att maximera marknadseffektivitet och uppnå långsiktig framgång.

Om du verkligen vill dyka in i ämnet och förstå dig på hur KPI-ramverk fungerar så rekommenderar vi att gå in och läsa detta blogginlägg av HubSpot:

https://blog.hubspot.com/sales/sales-metrics

 

Är du intresserad av att lära dig mer om olika CRM-begrepp? Gå in och läs vår parlör om CRM-begrepp här!

Upptäck mer

Se alla knowledge snacks