Mät din kundnöjdhet med HubSpot Service Hub

Kundundersökningar -  Service Hub

Använd standardundersökningar som NPS, CSAT eller skapa egna kundundersökningar och mät din kundnöjdhet med hjälp av marknadens modernaste CRM-system.

Prata med en specialist

Skapa kundundersökningar och mät kundnöjdheten

HubSpot Service Hub inkluderar flera verktyg för att hjälpa dig att samla in feedback från dina kunder och genomföra kundundersökningar för att t ex mäta kundnöjdhet, kundlojalitet eller för att förstå hur dina kunder upplever din supportfunktion, säljprocess eller leveransrutin. Dessa verktyg gör det möjligt för dig att få en djupare förståelse för dina kunder och att förbättra sin kundservice.

Bild hur man skapar en kundundersökning via HubSpot Service Hub

Introduktion till kundundersökningar i
HubSpot Service Hub

Kundundersökningar är ett viktigt verktyg för dig som vill förbättra kundupplevelsen. Genom att ställa frågor till kunderna kan du få en djupare förståelse för vad kunderna tycker om dina produkter eller tjänster, och vad som kan förbättras. HubSpot Service Hub är en plattform som erbjuder en mängd verktyg för kundundersökningar, inklusive NPS, CSAT, CES och Feedback från support.

NPS (Net Promoter Score) - Undersökning för att mäta kundlojalitet

NPS är en enkätmetod för att mäta kundlojaliteten. Enkäten innehåller en enda fråga: "På en skala från 0-10, hur troligt är det att du skulle rekommendera [företaget/produkten/tjänsten] till en vän eller kollega?" Resultaten från NPS-enkäten kan användas för att ta reda på vilken andel av kunderna som är lojala och vilken andel som inte är det.

CSAT (Customer Satisfaction Score) - Undersökning för att mäta kundnöjdhet

CSAT är en enkätmetod för att mäta kundnöjdhet. Enkäten innehåller frågor som rör kundens upplevelse med ditt företags produkter eller tjänster. Genom att mäta kundnöjdheten kan du ta reda på vilka områden som behöver förbättras.

CES (Customer Effort Score) - Undersökning för att mäta hur lätt eller svårt det var för din kundens att lösa ett problem eller få hjälp.

CES är en enkätmetod för att mäta kundens "ansträngning" att lösa ett problem eller att få hjälp. Enkäten innehåller frågor som rör hur lätt eller svårt det var för kunden att få hjälp. Genom att mäta kundens ansträngning kan du ta reda på vilka områden som behöver förbättras för att göra kundservice mer tillgänglig och effektiv.

Feedback från Support - Undersökning för att mäta kundnöjdhet med Support

Feedback från support är en enkätmetod för att mäta kundnöjdheten med företagets support. Enkäten innehåller frågor som rör kundens upplevelse med supporten, inklusive tillgänglighet, kompetens och lösningstid. Genom att samla in feedback från kunderna kan du få en inblick i vilka områden som behöver förbättras för att ge en bättre kundservice och öka kundnöjdheten.

Anpassade undersökningar

Företag kan också skapa egna kundundersökningar i HubSpot Service Hub genom att använda verktyget för formulär och undersökningar. Verktyget ger möjlighet att skapa olika typer av frågor, såsom multiple choice och öppna frågor. Man kan också lägga till bilder och video för att göra undersökningen mer intressant och engagerande.

Integrerat med HubSpot Service Hub

Kundundersökningar är en viktig del av förbättringsarbetet för att öka kundnöjdheten och förbättra kundupplevelsen. De stora fördelarna med att använda dessa verktyg är att det ger möjlighet att samla in feedback på olika sätt, skapa anpassade undersökningar som NPS, CSAT och CES och analysera resultaten för att identifiera mönster och trender för att kunna förbättra din service.

Varför välja Ngine som HubSpot-partner?

Ngine är en certifierad HubSpot partner och alla våra CRM-konsulter är HubSpot-certifierade med många års specialistkunskap inom implementering, support och rådgivning. Inget projekt är för stort eller för litet. Vi stöttar med allt inom strategi och taktik, implementering och onboarding av teamet i HubSpot.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig att komma i gång med HubSpot Service Hub eller något annat HubSpot-verktyg? Eller kan vi hjälpa dig på något annat sätt? Tveka inte att kontakta oss!

Knowledge Snacks

Den digitala marknaden är under konstant utveckling och förändring. Håll dig uppdaterad med Knowledge Snacks på de senaste områdena för ökad tillväxt.

Se alla knowledge snacks