Hjälp att komma igång med
Google Analytics 4 (GA4)

Använder du Universal Analytics (UA) så är det hög tid till att migrera till GA4.
Vi hjälper dig att sätta upp Google Analytics 4 efter dina unika behov,
så att du mer effektivt kan mäta dina affärsmål.
MacBook mockup
Bland våra kunder märks
Dashboard mockup

Förbättra din implementering för att bättre möta dina affärsbehov.

Börja använda Google Analytics 4 idag för att få en komplett översikt över beteendedatan som dina kunder lämnar efter sig när de interagerar med din webb eller app genom användning av förstaparts- och modellerad data.

Få tillgång till förbättrade maskininlärningsfunktioner, användbara rapporter och nya integrationer som hjälper dig att anpassa dig till ett snabbt föränderligt integritets- och teknologilandskap för att fortsätta utvinna datadrivna insikter som du kan förlita dig på.

Förbättra din implementering för att bättre möta dina affärsbehov.

GA4 är framtiden för Google Analytics och det är viktigt att börja använda det så snart som möjligt för att dra nytta av dess nya funktioner och möjligheter.

Men att implementera GA4 kan vara en utmaning, särskilt om ditt team inte är bekant med det nya arbetssättet som presenteras med den nya datamodellen. Därför kan det vara fördelaktigt att outsourca uppgiften till oss som har expertis inom GA4-implementering enligt best practice.

Vi förstår att det kan finnas en viss oro med att byta till GA4, men det är viktigt att omfamna förändringen och dra nytta av möjligheten att förbättra din implementering för att bättre möta dina affärsbehov. Med rätt stöd och rätt resurser kan vi hjälpa dig att undvika kostsamma förseningar, förbiseenden eller en suboptimal implementering.
Dashboard mockup
Erbjudandet

Välj den plan som passar dig bäst

Simpel, transparent prissättning anpassad för ett växande behov.

Analytics Basics

En setup för dig som befinner dig precis i startskedet.
Kom igång

Analytics Starter

En anpassad lösning efter de affärsbehov som ni står inför.
Kom igång

Analytics Pro

För dig som vill ha datadrivna insikter och löpande optimeringsarbete
Kom igång
Grund implementering
GTM installation
Uppsättning GA4 egendom
Åtkomsthantering
Filtrering av intern trafik
Enkel klickspårning
Search Console länkning
Skräddarsydd lösning
Utökad förbättrad mätning
Händelsemätning för konverteringar
Anpassade webbhändelser
2
5
Obegränsat
Workshop / Utbildning
2 h
2 h
KPI- / mätplan
KPI Performance Dashboard
Löpande rapportering
Pixlar
Google Ads konverteringsspåring
Facebook Pixel
Linkedin Insights Tag
5 900 kr
19 900 kr
Prata med sälj

Basic plan

$96/year
Basic features for up to 10 users with everything you need.
Get started

Business plan

$192/year
Advanced features and reporting, better workflows and automation.
Get started

Enterprise plan

$384/year
Personalised service and enterprise security for large teams.
Get started
User access
Basic features
Saved reports
10
20
Unlimited
Individual data
20GB
40GB
Unlimited
Support
Automated workflows
200+ integrations
Reporting and analytics
Analytics
Basic
Advanced
Advanced
Export reports
Scheduled reports
API access
Advanced reports
Saved reports
Customer properties
Custom fields
User access
SSO/SAML authentication
Advanced permissions
Audit log
Data history