Vi behöver en ny plattform

Marketing Automation

Effektivisera ditt team och kommunikation i multipla kanaler med rätt innehåll till rätt person i rätt tid! Tidsinställda marknadsföringsåtgärder baserade på dina kunddata. 

✅ Automatiserad marknadsföring

✅ Automatiserad försäljning

✅ Automatiserad kundtjänst

✅ Optimerad Kundresa

 

Fortsätt till paket

Inbound Marketing Flywheel

 

Vad är marketing automation

Marketing automation är både ett begrepp som teknik och metod så låt oss dyka ner i marketing automation och reda ut allt du behöver lära dig och öka medvetenheten om möjligheterna med marketing automation och även ta direkta actions på saker som kan leda till reducerad friktion för kunderna och ökade intäkter för din verksamhet genom marketing automation. 

Marketing automation handlar om att använda programvara för att automatisera marknadsföringsaktiviteter. Thats it, eller? De flesta använder marketing automation för repetitiva uppgifter som e-postmarknadsföring, publicering till sociala medier och även annonskampanjer - inte bara för effektivitetsskäl utan också för att de ska kunna ge en mer personlig upplevelse för kunderna. Tekniken vi får i marketing automation softwares gör dessa uppgifter enklare och i bästa fall är marketing automation en kombination av programvara och strategi. Det bör göra det möjligt för dig att vårda kunder med vädligt personligt och värdeskapande innehåll som hjälper dig att konvertera leads till kunder, men framförallt till glada kunder.

“Tänk på effektiv marketing automation software som att odla en trädgård. Du behöver bördig jord, mogen för tillväxt. Du behöver frön för att så. Du behöver vatten och ljus för att vårda dessa frön till en frodig, blommande växt. Med bra marketing automation software är det lättare att vårda leads (plantorna) tillräckligt bra för att producera betalande kunder (en frodig, fullvuxen växt).” – HubSpot

Slutar det där? Om du vill att kunderna ska stå i centrum för allt du gör och inte bara vara ett resultat av framgångsrik marketing automation så kommer ditt marketing automation software att vara en nyckelspelare i ditt förhållande till kunderna. 

Det är därför som du ska vända på arbetet och inte se kunden som en frukt du plockar på slutet av odlingsprocessen i din kundresa utan som en central del i ditt svänghjul (Flywheel) som blir effektivare när du applicerar mer kraft till svänghjulet och reducerar friktionen. Vill du lyckas med marketing automation så måste du reducera friktionen och påskynda svänghjulet, vilket hjälper dig att fortsätta att vårda kundrelationerna efter att de har skickats till försäljning och affären har vunnits. 

Vad du behöver veta om marketing automation 👨‍🏫

Marketing automation softwares tillåter företaget att optimera sin marknadsföringsstrategi genom att företaget automatiserar marknadsföringsuppgifter som sociala medier poster, e-post marknadsföring, lead generering och mycket annat. Alla dessa uppgifterna kan effektiviseras genom marketing automation software med vad som kallas för ett “automation workflow”. När din nya kontakt blir kund eller har köpt något online i dina kanaler så kan ett e-postutskick som välkomnar kundens skickas ut. Starta sen en serie av automation workflow med nyheter, erbjudande och allt detta triggas då av en tidigare händelse. Dvs ingen behöver göra varje steg manuellt eftersom workflows kan skapas runt nästan vilken marknadsföringsuppgift som sociala medier hantering, lead generering, feature deploys, tester via Experiment, VWO, Optimizely, Google Optimize eller liknande. 

Vi ska komma ihåg att marketing automation softwares kan inte automatisera som funktion i evigheter för vi måste manuellt uppdatera så vi förblir genomgående relevanta och engagerande för kunderna. Vi kan automatisera olika mätvärden som indikerar när vi behöver agera genom olika regelverk. Du kan t ex använda marketing automation på dina e-postutskick, nyheter, blogginlägg, erbjudande, annan relevant information som du vill automatisera med marketing automation som du annars måste uppdatera manuellt. 

Varför implementerar företag en marketing automation strategi 👀

Marketing automation kan hjälpa företaget att lyckas nå målet, men det finns många saker som kan påverka ett företags resa mot målet. Varför ska man använda marketing automation softwares? Vad är fördelarna med att implementera ett marketing automation software i ditt företag? Ja, om vi tittar från runt 2017 till situationen vi befinner oss i dag så är statistiken redan väldigt talande för några år sedan. I dag accelererar vi bortom vad vi kan förstå när det gäller tekniska hjälpmedel för att förbättra lead volymer, kampanjhantering, konvertering av leads eller MROI. Motivationer, triggers och förutssättningarna finns nära till hans i dagens näringslivsklimat för digital transformation med marketing automation. Hur ser då egentligen statistiken ut om vi tittar på hur vi skapar en ökad eftefrågan, hur vi automatiserar och hur vi analyserar;    

 • E-postutskick presterar i genomsnitt 17% i öppningsfrekvens och 4% i klickfrekvens
 • Företag genererar i genomsnitt 1877 lead/månad och 1523 marknadsföringskvalificerade lead dvs MQL:er.
 • Inom konsumentprodukter, marknadsföring, media & publishers och non-profit industrier så är det väldigt få företag som hanterar mer än 5000 MQL:er per månad. 
 • Genomsnitllig kostnad per lead är strax under 1890 kr (vi har optimerat till lägre nivåer i uteslutande alla case i Sverige)
 • Annonsplaceringar och målgruppsstyrningar är de huvudsakliga tillvägagångssätten som företag driver mer efterfrågan. 
 • Högsta prioriteringen för marknadsförare är att generera leads (P.S! En e-post lista kan torka ut)
 • Över 60% av marknadsförare beskriver att CAC (customer acquisition cost) har ökat de senaste 3 åren
 • Automatiserade e-postkampanjer är en av top 3 taktiker som e-post marknadsförare använder för att öka performance.
 • 67% av ledande marknadsförare använder en marketing automation software
 • Förväntad årlig tillväxt för marketing automation softwares är 31%
 • Av de som använder marketing automation och automatiserar marknadsföringen är 23% fokuserade på automatisering av innehållsdistribution
 • 70% av företag rapporterar att den viktigaste fördelen av marketing automation software teknik är bättre, riktad och styrd kundkommunikation
 • 67% av företag använder lead generering som sin enskilt viktigaste mätvärde för att bedömma ett innehålls framgångar
 • Endast 35% av marknadsförare säger att förstå ROI av deras kampanjer är “Väldigt viktigt” eller “Extremt viktigt”

Källa: HubSpot 

Marketing automation softwares i verkligheten 🤖

I takt med ökad popularitet för marketing automation softwares så kan en del missuppfattningar uppstå och marketing automation softwares blir vårt medel som helgar målet. En lösning på vad som egentligen är en uttorkad tillväxt på leads via marknadsföringen. En sådan missuppfattning kan skapa många marknadsförare med avancerade marketing automation softwares i sina händer att oftast automatisera mitt i kundresan/-säljtratten dvs kundens “beslutsfas” som oftast då sker i en digital kanal som är ägd av företaget som en webbplats, app, facebook sida osv. Detta är dina aktiviteter i digitala kanaler som exempelvis ditt CMS, formulär och landningssidor. Det kvarstår fortfarande att det saknas en lösning på att  anskaffa nya leads och kunder. Vad som händer då är att marknadsförare agerar med en snabb lösning som är kortsiktig vilket är att köpa listor med e-postadresser för att försöka vårda dessa istället för att generera inkommande leads. Vi vill väl skapa en grogrund för en hälsosam, långvarig relationen med kunden?

De flesta av oss som arbetar med digital marknadsföring och marketing automation softwares har svårt att släppa ett mindset från en tratt till att istället tänka ett svänghjul. Tänk så här;

 • Du genererar ett lead 
 • Du placerar ditt lead i ett e-postutskick-/kö
 • Din säljare får en uppgift 

Hur tycker du att detta blir? Låt oss öppna upp frågan lite genom att säga att vi precis skapat medvetet som omedvetet en upplevelse för kunden som är väldigt ojämn när kunden går från marknadsföring till försäljning och sen till kundtjänst. Är det kontextuellt för kunden? En effektiv, effektfull upplevelse har kontext, men nu tvingar vi kunden genom en tratt med godtyckliga beröringspunkter med irrelevant innehåll. Om du redan i dag har planerat att det ska fungera så här så är det uppsatt som silos med mycket friktion som skaver på kunden vilket vi kan vända till en produktiv och långvarig relation. 

Vem vill inte skapa effektivare, automatiserade och mätbara marknadsföringsuppgifter och arbetsflöden som skapar gladare kunder?

Varför ska man använda Marketing Automation 🤔

Marketing automation kan frigöra tid för ditt team, skapar relevans för kunderna och öka intäkterna. Du kan genom marketing automation fokusera på kreativa lösningar samtidigt som du förbättrar din konverteringsgrad i din eCommerce eller säljteam genom förbättrad kvalité på leads och online trafik. 50% av dina leads är kvalificerade, men inte redo att köpa så om du inte tar hand om dessa med vad som kallas för “lead nurturing” så bränner vi pengarna i luften. 

Marketing automation softwares är bra på att vidareutveckla din verksamhet (om du vill) så att du kan fokusera på aktiviteter som kräver mer av ditt fokus i ditt dagliga arbete. I en del marketing automation utvärderingar handlar det om att kraftigt reducera personalkostnader. Dvs lead genereringen, lead scoring, lead nurturing och dina marknadsföringskampanjer kan köras automatiskt istället för manuellt. Detta ger företaget möjligheter att skicka hundratals eller tusentals e-postutskick varje dag utan att lyfta ett finger och detta kan också appliceras som marketing automation på andra plattformar som Facebook Ads Manager, Google Ads och mycket annat. Framförallt kan marketing automation förbättra exempelvis säljteam med leadshantering och prioritering av leadsen via lead scoring vilket i slutändan kan ge dig bättre ROI. Marketing automation softwares håller både marknadsavdelningen och säljavdelning ansvariga för sin performance med konkret data vilket gör att du kan justera och förbättra din affärsstrategi.  

Vem kan använda marketing automation software 😮

Är du ett litet företag? Du kan använda marketing automation! Utan att öka personal! Är du enterprise? Oavsett så kan båda dra nytta av marketing automation softwares. Båda har en initial investering av tid för att skruva ihop marketing automation software setupen, men det överhängande resultatet blir reducering av repetitiva marknadsföringsuppgifter, effektivare säljcykler och kundresor. Är du ett litet företag så är det av stor vikt att du är medveten om dina aktiviteter och är effektiv med dina små resurser – vem vill inte ha en effektiv affärsstrategi?   

Alla som arbetar med marknadsföringen – Automatisera uppgifter, organisera arbetsflöden, samla in kunddata genom automatiserade marknadsföringsuppgifter som e-postmarknadsföring, lead generering, lead scoring och digital marknadsföring. Spara tid och fokusera på att analysera datan istället. Att spendera mer tid med datan (skall) resultera i en effektivare marknadsföringsstrategi.

Alla som arbetar med försäljningen – Marketing automation software ger säljteamet möjligheten att utnyttja data för att identifiera kvalificerade leads, även kallat MQL (marketing qualified leads) och analysera kundernas känslor och skapa bättre relevant kommunikation med kunderna. När säljarna förstår vilka marknadsförings kvalificerade leads som har uttryckt ett stort intresse för produkten eller tjänsterna kan de nå ut till kunder baserat på faktiska data och förvandla kalla samtal till varma samtal. Med denna data kan säljarna också meddelas när bästa tiden är att nå ut till sina kunder.

Alla som arbetar med innehåll – Är du en content manager? Då kan marketing automation hjälpa dig att automatisera innehållsproduktion och publiceringen. Alla som arbetar med innehållsmarknadsföringen (content marketing) kan schemalägga poster under de mest effektiva tiderna på dygnet (beroende på plattform) vilket resulterar i bättre synlighet av innehållet och förhoppningsvis leder det till KPI uppfyllnad på något digital mål som är definierat i mätplanen. 

Vad kan man göra med Marketing Automation software 🔍

Värdet ligger i din ostrukturerad/-strukturerad data där du kan använda både simuleringar och prediktiv information för att se in i dina framtidsutsikter och göra justeringar i din affärsstrategi. Dina kunders beteende går att anpassa med åter engagemang, cross-sales, up-sales, eller beteende-baserad försäljning för att öka dina intäktsströmmar. För att lyckas med att automatisera dina marknadsföringsaktiviteter behöver du lika bra strategi som tekniskt verktyg. Det är hur du bygger dina flöden efter dina kunders behov och beteenden som kommer att göra skillnaden. Då kan du verkligen skapa personlig kommunikation genom marketing automation och prata med rätt kunder eller användare vid rätt tillfälle.

Vad är ett marketing automations software viktigaste egenskaper 🛠️

 • Vi kan hantera multipla målgrupper samtidigt som B2C, B2B, eCom m fl
 • Korta ner, effektivisera, maximera intäkter i köpcyklerna med snabbare, relevant, tajmat innehåll
 • Automatisera manuella e-postutskick och kampanjer
 • Effektivisera manuellt arbete i kundtjänst med ökat mervärde för kunden
 • Mäta kampanjer för optimering, ta fram data-drivna bevis som berättigar prioriteringen av åtgärder i rätt ordning
 • Reducera tiden på administrativa aktiviteter
 • Förbättra konverteringsgraden av din onlinetrafik eller sales operations genom relevant, tajmat innehåll
 • Förbättra varumärkets kommunikation genom kampanjer, kanaler via templates och standardiseringar
 • Personifiera marknadsföringen till varje kundbehov
 • Schemalägga automatiserade aktiviteter för 24/7 engagemang från kunderna med 24/7 fokus på kunden efter kundens villkor

Vad är ett marketing automation software viktigaste funktioner 🛠️

E-postmarknadsföring – En huvudfunktion i de flesta marketing automation software är automatiseringen av e-postmarknadsföring. Vi listar några, alltså inte alla, bara några viktiga funktioner som är värda att understryka för e-postmarknadsföringen; 

 • Funktionen att säkerställa leverans till inkorgen 
 • Inkludera opt-in-hantering
 • Avvisningar
 • Avanmälan 
 • Understrukningslistor
 • Förhandsvisning av e-post
 • Kontrollera skräppost
 • Validera länkar
 • Leveranser
 • Progressiv profilering
 • Landningssidor
 • Lead nurturing
 • Lead scoring
 • SMS
 • CMS integrationer
 • CRM integrationer
 • Consent management
 • Email editor
 • Produktrekommendationer

När kunden registrerar sig för ett nyhetsbrev tar ditt marketing automation software över med personaliserade e-postutskick som marknadsföringskampanjer baserat på triggers, händelser, webbplats aktiviteter och olika poäng på leads (lead scoring). Nu kan företaget fokusera på analys och intäkter istället för att manuellt tillgodose alla kundbehov.

Marknadsföring i sociala medier – Marketing automation software gör det möjligt för att automatisera processen för att hantera en kampanj för sociala medier, vilket kan öka kund engagemanget och synligheten för ditt varumärke eller produkt. Med ett marketing automation software kan du schemalägga inlägg som omröstningar, tävlingar och mycket annat. Sedan kan marketing automation softwares utvärdera kundernas känslor för dina inlägg genom att mäta likes, kommentarer, svar och delningar. Du kan alltså öka varumärkesmedvetenheten, men samtidigt se hur varumärket uppfattas.

Lead management – Användning av marketing automation software för att hantera leads är troligen de mest effektiva sättet att attrahera nya kunder. Med lead scoring- kan ditt marketing automation software automatiskt kvalificera med poäng baserat på demografi, potentiella webbplatsbeteenden som recency och frekvens. Vi kan också automatisera Drip kampanjer med relevanta meddelanden över tid baserat på förutspådda beteenden och fördefinierade steg i kampanjen. Automatiserad beteendespårning spårar sedan vilka e-postmeddelanden en potentiell kund öppnar och klickar på, vilka webbsidor dessa besöker och vilka nyckelord de använder. Alla dessa verktyg för leadshantering gör det möjligt att samla in och analysera data på prospekts utan att behöva göra arbetet för att manuellt utvärdera varje lead.

Marketing automation på annonsering – Ditt marketing automation software kan leda kunderna ner i din marknadsföringsmodell som vi kan kalla för försäljningstratten genom att automatisera när leads ser specifika annonser. Om kunden besöker en produktsida flera gånger, triggar detta ditt marketing automation software att presentera kunden för produktannonser baserat på var de befinner sig i försäljningstratten. Om de starkt överväger att köpa produkten kan detta utlösa en försäljningsannons eller om de har tittat på konkurrerande produkter kan det också trigga igång en annons från din webbplats. Detta hjälper till att hålla din produkt synlig så att kunder alltid överväger att köpa din produkt, även när de överväger en annan produkt också. Detta sker numera ofta via dynamiska annonser och produktkataloger i Google och Facebook, ett ökat fokusområde för dessa plattforms ekonomierna.

Workflow management – Hantering av ett flöde kan automatisera en process som vanligtvis kräver handpåläggning av flera olika användare på grund av stegen som ska utföras. Här kan admin ofta skriva regler för att avgöra vem och när en användare behöver slutföra ett steg. Detta inkluderar också meddelande från användare när de behöver vidta åtgärder, vilket skapar ett flytande arbetsflöde som är tänkt att leda kunder genom försäljningstratten, hela vägen från medvetenhet till köp.

Mobil marknadsföring – För att komplettera både e-post och social media marknadsföring har marketing automation också möjligheten att automatisera mobil marknadsföring. Användare kan kommunicera med kunder genom att skicka push-meddelanden, aviseringar i bärbara enheter eller Apple Wallet och Google Pay-aviseringar. På detta sätt, även när appar eller webbplatser inte är öppna, kan du fortfarande skicka mobil aviseringar så att kunderna varnas med försäljnings aviseringar, produkt meddelanden, nya funktioner osv.

Marketing automation software som investering 📊

En viktig del av marketing automation och en förstudie av ett marketing automation software är att ha effektiva sätt (lead magneter) som kan få in maximalt med e-postadresser. Eftersom en stor volym av e-postadresser behövs för att investeringen av ett marketing automation software ska finansieras.

En del av din utmaning är att få relevanta besökare till dina digitala kanaler via externa marknadskanaler som organiskt sök, Google Ads, Facebook Ads, Instagram, Linkedin och Pinterest. Data-drivna webbanalyser kan genomföras för att analysera hur besökarnas beteende är på hemsidan från respektive marknadskanal och om besökarna är tillräckligt inspirerade av UX (user experience) upplevelsen för att ta nästa steg i kundresan.

Din strategin att få in e-post adresser av kunder som blir tillräckligt inspirerade för att dela med sig av sin information till dig (e-post adressen) och som uppvisar en mognad och lead score i kundresan som möter ett digital mål exempelvis att man laddat ner guider, prover eller prenumererar på ett nyhetsbrev. Genom detta sätt vet du i din marketing automation strategi att kunderna är varma leads via lead scoring där leadsen därefter kan vägledas med relevant inspiration och information via ett marketing automation workflow (arbetsflöde).

Kom igång med vår marketing automation guide ⚖️

Några råd på resan för hur du kan ta fram din marketing automation strategi:

 • Definiera och presentera tydliga mål – mål som teamet bryr sig om och kan få lite puls av som är baserade på riktiga siffror. Siffror som gör att investeringen i marketing automation ska kunna bevisas vara en sund investering till alla stakeholders och sponsorer.
 • Samarbeta med alla som bör vara involverade – en marketing automation strategi berör så många funktioner i ett företag så det är enklast att involvera så många team, personer och roller som möjligt direkt. Ta in deras input och få deras accept innan du startar igång.
 • Visualisera processen – använd detaljerade visualiseringar av hur ni ska sätta upp marketing automation workflows så alla ser hela bilden i företaget.
 • Förbered för segmentering – Ta till vara på din kunddata och tänk på vem och varför du vill engagera någon i kunddatabasen.
 • Förbered din innehållsstrategi – Bygg ett bibliotek av intressant, engagerande och relevant kommunikation som du designar för alla delar av kundresan eller kundcykeln (Attract, Decision, Convert eller annan modell) 
 • Rulla ut långsamt – De flesta råkar ut för att förflytta sina lanseringar för man försöker svälja hela grodan direkt. Ta det i små delar i programmet så skapar det bättre förutsättningar. 
 • Analysera kontinuerligt – Använd tiden du får tillbaka av marketing automation att analysera mera av vad som fungerar och vad som inte fungerar som kan få företaget att växa.  

Marketing automation summerat 📚

Ditt företag samlar datan från flertalet interaktioner som: webbplats besökare, app användning, sociala medier, e-post, sms, push osv. Denna datan hjälper dig att skapa en 360°– vy över varje kund. Nu kan ditt marketing automation software göra allt arbete med att segmentera och styra processer för att bestämma rätt målgrupp och snabbt skala upp med skräddarsydd kommunikation till varje kund baserat på deras kundprofil – automatiskt! Leveransen blir en personaliserad upplevelse genomgående på webbplatser, appar, sociala medier, sociala medier annonser, e-postutskick, sms, push osv oavsett om vi har 300 eller 300 000 kunder på ett effektivt och effektfullt sätt. 

Läs mer av våra löpande publicering under Knowledge Snacks som du även kan ta del av via sociala medier som vår sida på Linkedin, Facebook och Instagram. 

 

image (4)

Automatisera eller gå manuellt när du måste

Reducera friktionen och omvandla upplevelsen till en ökad affär!

hubspot_gold_agency_partners_badge
3-removebg-preview
image

Gör-Det-Själv Analys

 
Omsätter ni över 10 mSEK om året och redo för nästa steg – rejält?
Genomför vår gör-det-själv nuläges-analys så hjälper vi dig med nästa steg!
Genomför testet