Postat av
Isabel Wrigén Sandén
November 6, 2020
Marketing Automation

Vad är skillnaden på Marketing Automation Software och en DMP?

Data Management Platform

Data management platform, även förkortat DMP, eller på svenska en datahanteringsplattform, är ett verktyg som låter dig samla in, segmentera, organisera och utnyttja första-, andra- och tredje parts data från olika källor, mest tredje parts data för en DMP. Detta sker online som offline oavsett teknisk enhet smartphones som annat. Skapade målgrupper kan sen ta emot riktade annonser eller e-postutskick/-erbjudande. De största marketing automation softwares erbjuder ofta en DMP i någon form, men ofta är det ett separat verktyg. Använder du en DMP så agerar denna som en grundbult i data-driven marknadsföring och skapar en om möjligt, holistiskt bild av kunden. 

Läs mer om marketing automation

 

Upptäck mer

Se alla knowledge snacks