Postat av
Sara Williams
May 3, 2024
Marketing Automation
ABM
Account Based Marketing

Stäng de stora affärerna med Account Based Marketing

Account Based Marketing (ABM) har blivit ett alltmer framgångsrikt arbetssätt för att locka och behålla stora affärer inom B2B-sektorn. Oavsett om du redan använder ABM eller överväger att börja är det viktigt att förstå dess kärnprinciper och hur det kan bidra till ditt företags framgång.

Vad är Account Based Marketing?

Account Based Marketing (ABM) är en strategi där företag noggrant väljer ut ett antal specifika konton eller företag att fokusera sina marknadsförings- och säljinsatser på. Genom att samarbeta mellan marknadsförings- och säljavdelningar kan företaget skapa skräddarsydda kampanjer som är helt anpassade efter behoven och intressena hos varje enskilt konto. 

Istället för att sprida sig brett och försöka nå en stor mängd potentiella kunder, koncentrerar sig ABM på att bygga starka relationer och engagera de få utvalda konton som har potential att skapa betydande intäkter för företaget. Genom att lägga fokus på kvalitet framför kvantitet kan ABM hjälpa företag att maximera sin marknadsförings- och säljinsats gentemot de mest lovande kunderna.

Hur fungerar det?

Genom att identifiera och prioritera ett antal viktiga konton kan företaget rikta sina resurser och ansträngningar på ett mer effektivt sätt. Det innebär att man skapar skräddarsydda annonser, innehåll och budskap som är anpassade efter varje specifikt konto och dess behov.

Är det rätt för ditt företag?

Account Based Marketing (ABM) är en kraftfull strategi som främst gynnar företag som sysslar med komplexa B2B-affärer och riktar sig mot stora kunder. Genom att fokusera resurserna på ett begränsat antal utvalda konton kan företagen öka sina möjligheter att säkra betydande och lönsamma affärer. Med ABM kan företag skräddarsy sina strategier för att passa de specifika behoven hos varje kund, vilket resulterar i en mer effektiv och framgångsrik försäljningsprocess.

Innan du investerar i ABM är det viktigt att överväga om det är rätt strategi för din verksamhet. ABM kräver betydande resurser och engagemang, och det är därför viktigt att vara säker på att din verksamhet har möjlighet att genomföra det på rätt sätt.

Namnlös design (33)-2

Hur kommer jag igång?

Om du är intresserad av att komma igång med ABM är det bästa att utveckla en ABM-strategi för företaget och få den sanktionerad av högsta ledningen. Därefter kan du sätta upp rätt team och välja rätt verktyg, tex HubSpot. Genom att samarbeta mellan marknads- och säljavdelningar och använda rätt system och strategier kan du maximera dina chanser till framgång.

Vill du ha hjälp med att komma igång, ta de första stegen och skapa en strategi för att lyckas med ABM? Kontakta någon av våra experter här.

Sammanfattning

Account Based Marketing (ABM) erbjuder företag inom B2B-sektorn en kraftfull strategi för att locka och behålla stora affärer. Genom att noggrant välja ut specifika konton och skapa skräddarsydda kampanjer kan företag maximera sin marknadsförings- och säljinsats gentemot de mest lovande kunderna. Innan du investerar i ABM är det dock viktigt att noga överväga om det är rätt strategi för din verksamhet, och att säkerställa att du har rätt resurser och engagemang för att genomföra det på ett effektivt sätt.

Upptäck mer

Se alla knowledge snacks