Postat av
Magnus Frejd
January 18, 2023
Leads generering
datadrivet arbetssätt
strategi
HubSpot
kundresa
crm

Sju tips för att lyckas med ett nytt CRM-system

Behovet finns och researchen är igång. Vilket system passar verksamheten bäst och är adaptivt till våra processer? Oron kommer krypande och insikten i att införandet av ett nytt system börjar bli komplext och nästan lite svårt. Vi delar med oss av våra sju bästa tips för att lyckas med implementering av CRM-system.

1. Varför och syfte

Ett CRM har många ögon, säljare, chefer och ledning. Implementering av ett nytt CRM-system bör projekteras som ett affärsprojekt då svaret på varför ofta är att man vill öka försäljningen, målstyra och ta hand om kunder med ett CRM. Det är själva syftet med hela projektet. Därför är det viktigt att välja en plattform som kan hantera hela kundresan, allt ifrån den första kontakten med en anonym kontakt till en långsiktig kund där du bygger mångårig relation.

2. Mål och definition

Sätt upp tydliga mål från början. Syftet med CRM är att skapa affärsnytta. Var noga med att förankra målen tydligt mot alla som sitter med i projektet. Definiera hur ni skall uppnå era mål och säkerställ att det finns kompetens inom projektgruppen och att era befintliga system går att integrera med ert kommande CRM.

3. Från ledning till anställda

Ett CRM-system kräver pengar, resurser och engagemang. För att lyckas i det långa loppet är ett hett tips att ledningen tillsammans med medarbetarna är överens och gemensamt säkerställer syftet och målet med ett nytt CRM. Alla kommer att jobba i det men från olika håll.

4. Önskelista eller krav

Ledningen och medarbetarna är överens, man har satt mål och definierat syftet med ett nytt CRM och när det är dags att dokumentera processerna för att kunna kravställa det nya systemet så tänk på vilket behov det är ni skall tillgodose. Det absolut viktigaste är att det system ni väljer är ett system som är anpassningsbart och kan integreras utan att man behöver lägga åtskilliga timmar på utvecklare. Så var noga med vad som skall upp på kravlistan och vad som skall sättas på önskelistan.

5. The winner takes it all

Ju fler vinnare du kan skapa med det nya CRM-systemet desto bättre kommer projektet att gå. Om säljarna känner att de sparar tid, sälj- och marknadscheferna kan målstyra mer effektivt och få datadrivna insikter och ledningen att de får sina prognoser, då kommer alla att hjälpas åt att lyckas.

6. Minskad administration

Syftet med ett CRM är att förenkla och vara ett verktyg i vardagen. Var noga med att välja CRM-plattform som du kan konfigurera - inte programmera. Se över behovet ordentligt och säkerställ att det inte skapas mer administration och dyra konsultkostnader. Återigen, system som kan prata med varandra och dela data skapar mervärden. CRM skall ses som en hub som tar hand om all data och hjälper till att förädla den i form att man kan automatisera vissa av säljarnas arbetsuppgifter, skapa bra och begripliga rapporter och ge insikter i hur man på bästa sätt tar hand om kunden.

7. Utbildning och ansvar

Man kommer långt på en ordentlig utbildning men inte hela vägen. Se till att ni har någon som är övergripande ansvarig för ert nya CRM och lägg en plan på tillfällen att utbilda alla som skall jobba i det över tid. Vinsten med detta är att alla tittar på samma sak och att man tillsammans hittar synergier och arbetssätt för att alla skall jobba mot samma mål.

 HubSpot CRM

HubSpot CRM är ett kostnadsfritt verktyg för customer relationship management (CRM). Detta verktyg hjälper dig att hålla koll på dina leads och kunder, samt att planera och genomföra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.

Med HubSpot CRM kan du enkelt organisera och hålla koll på all kundinformation på ett och samma ställe. Verktyget ger också möjlighet att automatisera viktiga affärsprocesser, såsom att uppföljningsmail till leads och boka möten med potentiella kunder.

Läs mer om HubSpot CRMVill du ha hjälp med CRM? Kontakta oss så hjälper vi dig!

{{cta('4c24c3fe-ca50-4f15-8cb4-f9946ca519ed')}}

Upptäck mer

Se alla knowledge snacks