Postat av
Magnus Frejd
April 18, 2023
HubSpot Marketing Hub Enterprise
datadrivet arbetssätt
HubSpot
kundresa
crm

Optimera och utveckla din verksamhet med hjälp av anpassade objekt i Hubspot.

I denna artikel kommer vi berätta om hur Anpassade objekt (Custom objects) i HubSpot CRM Enterprise kan skapa unika möjligheter för ditt företags CRM-användning och hur vi på Ngine kan erbjuda anpassade lösningar som ger ökad effektivitet och konkurrensfördelar. 

Vad är anpassade objekt?

Standardobjekt som kontakter, företag, avtal och support ärenden är grundläggande delar i de flesta CRM-system, men de kan vara otillräckliga för att täcka alla aspekter av din verksamhet. Anpassade eller skräddarsydda objekt i HubSpot CRM ger dig möjlighet att skapa ytterligare objekt som är anpassade efter dina unika behov, så att du kan strukturera och lagra information på ett sätt som fungerar för just din verksamhet. Ett exempel kan vara separat objekt för sina butiker. Till varje objekt kan man sedan koppla unika egenskaper. Se nedan bild på en uppdaterad datamodell med butiker inlagda i CRM-systemet.

anpassade_objekt_datamodell_hubspot

 

Varför bör man använda kundspecifika objekt i CRM-systemet?

1. Flexibilitet och anpassning

Skräddarsydda objekt ger dig möjlighet att anpassa ditt CRM-system efter dina företags unika behov och önskemål, vilket möjliggör en mer effektiv och strömlinjeformad arbetsprocess.

2. Ökad produktivitet

Genom att anpassa ditt CRM-system efter dina behov kan du eliminera tidskrävande manuella processer och öka produktiviteten hos dina team.

3. Bättre insikter

Anpassade objekt hjälper dig att samla in och analysera data som är viktig för ditt företag, vilket gör det möjligt att fatta välgrundade beslut baserade på den senaste informationen.

4. Effektivare kommunikation

Med anpassade objekt kan du anpassa ditt CRM-system så att det stöttar effektiv kommunikation mellan olika avdelningar och team, vilket minskar risken för missförstånd och felaktig information.

Se HubSpots film om Custom Objects:

videoposter_hubspot_custom_objects

 

Hur kan vi på Ngine kan hjälpa dig?

Med vår expertis inom HubSpot och skräddarsydda objekt kan vi hjälpa dig att få ut det mesta av ditt CRM-system. Vi arbetar tillsammans med dig för att identifiera dina specifika behov och skapa en anpassad lösning som hjälper ditt företag att växa och nå nya höjder.

{{cta('4c24c3fe-ca50-4f15-8cb4-f9946ca519ed')}}

 

Ett exempel: Anpassade objekt för företag med flera butiker

Om din verksamhet driver flera butiker och du vill använda HubSpot CRM för att hantera information och data kopplad till varje butik, skulle anpassade objekt vara en utmärkt lösning för dig. I detta exempel skulle du kunna skapa ett skräddarsytt objekt som heter "Butik" för att lagra och organisera relevant information om varje butik.

anpassade_objekt_hubspot

Så här skulle det fungera:

  1. Skapa ett anpassat objekt "Butik": Först behöver du skapa ett nytt anpassat objekt i HubSpot CRM med namnet "Butik". Detta objekt kommer att representera varje individuell butik inom ditt företag.

  2. Lägg till egenskaper: När du har skapat det anpassade objektet "Butik" kan du börja lägga till relevanta egenskaper för att lagra information om varje butik, såsom butikens namn, adress, telefonnummer, e-postadress, öppettider, försäljningssiffror, antal anställda och så vidare.

  3. Associera objekt: För att skapa samband mellan dina butiker och andra objekt i HubSpot CRM, som kontakter, företag och avtal, kan du associera dem med dina anpassade "Butik"-objekt. Detta gör det enkelt att se och analysera informationen om hur varje butik presterar och hur den interagerar med kunder och leverantörer.

  4. Anpassa rapporter och analys: Med det skräddarsydda "Butik"-objektet kan du skapa anpassade rapporter och analyser som ger insikt i varje butiks prestanda och framgång. Detta gör det möjligt för ledningen och beslutsfattare att fatta välgrundade beslut baserade på verkliga data och insikter.

  5. Integrera med andra system: Om ditt företag använder andra system eller programvara för att hantera butikerna, kan du integrera dessa med ditt anpassade "Butiks"-objekt i HubSpot CRM. Detta gör det enkelt att samla och centralisera all information om dina butiker på ett ställe och ger en enhetlig överblick över företagets verksamhet.

Genom att använda anpassade objekt på detta sätt kan du effektivt hantera och analysera information om varje butik, vilket i sin tur hjälper dig att optimera din verksamhet, förbättra kommunikationen mellan butikerna och fatta välgrundade affärsbeslut.

Låter det spännande? Kontakta oss så berättar vi mer!

{{cta('4c24c3fe-ca50-4f15-8cb4-f9946ca519ed')}}

 

Upptäck mer

Se alla knowledge snacks