Postat av
Sara Williams
February 27, 2024
Digital Marknadsföring
Ngine
HubSpot

Ny spännande rapport från HubSpot! Framtidens marknadsföring 2024 med fokus på AI och strategiska verktyg

Välkommen till en djupdykning i “Marknadsföringens framtid” för 2024, baserad på insikter från "The State of Marketing Report" som HubSpot tagit fram. Förändringstakten inom marknadsföring är snabb, och i en värld präglad av AI och automation står marknadsförare inför nya utmaningar och möjligheter.

HubSpot svarar på detta med lansering av praktiska AI-verktyg som ChatSpot, AI Content Writer, Website Generator och Social Caption Generator. Dessa verktyg syftar till att effektivisera arbetsflöden och öka kreativiteten för marknadsförare i den snabbt föränderliga miljön.

Fokus kommer att ligga på att prioritera effektiva kanaler och automatisera uppgifter för att frigöra tid för mer meningsfull marknadsföring. Genom att använda sig av smidighet, personliga upplevelser och nyttja AI-verktyg kan marknadsförare stärka sina strategier.

Häng med på denna resa genom marknadstrenderna 2024 och låt oss tillsammans utforska den framväxande framtiden för marknadsföring.

Tjej Charge

 

MEDVETENHET

Strategisk varumärkesbyggnad i den digitala eran

För att skapa en stark varumärkeskännedom i den digitala eran är det avgörande att etablera förtroende genom sociala medier och video. Dessa plattformar har utvecklats från att vara enbart sök- och underhållningskanaler till att bli centrala verktyg för försäljning och service. Genom en strategisk användning av plattformar som Facebook, Instagram, YouTube och TikTok kan marknadsförare effektivt nå och engagera den digitalt uppvuxna målgruppen.

Utmaningarna i detta sammanhang ligger i att skapa engagerande innehåll som når den nya generationens beslutsfattare. Influencermarknadsföring blir allt viktigare för att bygga varumärkeskännedom.

Framgångsrik strategi med mikroinfluencers

Samarbeten med mikroinfluencers visar sig vara en framgångsrik strategi. Dessa influencers erbjuder tillgång till lojala och engagerade samhällen till överkomliga kostnader. Genom att ta sig an dessa utmaningar och använda sig av framgångsrika strategier kan marknadsförare säkerställa ett effektivt varumärkesbyggande och ett ökat målgruppsengagemang.

ENGAGEMANG

Förändringar i marknadsföringslandskapet och kundresan

Marknadsföringslandskapet genomgår snabba förändringar där varumärkeskommunikation spelar en avgörande roll i varje beslut. Med förändringar i kundresan uppmanas marknadsförare att använda nya verktyg och kanaler för att skapa meningsfulla interaktioner.

Chatbot Kugghjul Mörk

Chattbaserad kommunikation som framtidens verktyg

 • Chattbaserad kommunikation blir allt mer framträdande i marknadsföringens scen. Enligt HubSpots forskning förutser 55% av företag att majoriteten av människor kommer att föredra chatbots över sökmotorer för att få svar år 2024.
 • Användningen av AI-drivna chatbots ger företag möjlighet att erbjuda individuella och användarvänliga resultat samtidigt som de samlar in viktig data för tillväxt.

Yamini Rangan, VD på HubSpot, understryker vikten av att omfamna bots och experimentera med marknadsföringsbots. Detta strategiska steg är inte bara ett skifte i kommunikation utan även en nyckel för att stärka företagets effektivitet och kundtillfredsställelse.”

Mobilanvändning och automatiserade meddelanden

 • Chatbots är inte ensamma i sitt bidrag till engagemang. Mobilanvändningen, särskilt genom SMS, Facebook Messenger och WhatsApp, ökar stadigt och förväntas fortsätta växa.
 • Hela 87% av marknadsförare planerar att antingen bibehålla eller öka sina investeringar i mobilmeddelanden under 2024. Automatiserade meddelanden har redan visat sig vara framgångsrika.

Engagemang genom personliga och relevanta upplevelser

 • Engagemang sträcker sig bortom att bara nå kunder; det handlar om att skapa personliga och relevanta upplevelser.
 • 2024 är året då chattbaserade lösningar och mobilmeddelanden tar täten inom marknadsföring. Det är dags att ta till sig dessa förändringar och vara redo för den snabbt föränderliga marknaden.

PERSONALISERING

Utmaningen med förstapartsdata och personlig anpassning

 • I en värld där sökmotorer som Google fasar ut tredjepartscookies, söker marknadsförare nya vägar för att samla in data på ett integritetsvänligt sätt kommer förstapartsdata blir avgörande.
 • E-posten spelar en central roll för att samla in förstapartsdata, där marknadsförare, genom att låta kunder styra sina marknadsföringspreferenser, inte bara skapar insikter utan även minskar sitt beroende av tredjepartsdata.

Framgångsnyckeln är personliga upplevelser

 • Personliga upplevelser är kärnan i en effektiv marknadsstrategi. Marknadsförare som levererar personliga upplevelser har 215% större benägenhet att anse sin strategi som mycket effektiv, och det ger inte bara tillväxt utan också ökad återkommande affärer och försäljning.
 • Generativ AI och automation är avgörande för att stödja dessa personliga upplevelser. En majoritet av marknadsförare som använder generativ AI vittnar om dess roll i skapandet av mer personligt innehåll och stöd för anpassningen av kundupplevelser.

Utmaningar inom personalisering

 • Även om 73% av marknadsförarna anser att personalisering är viktig, känner endast 35% att kunderna upplever mycket personliga interaktioner. Utmaningen ligger i att rikta innehållet på ett sätt som verkligen förbättrar kundupplevelsen.
 • Resan mot personalisering står vid korsningen där teknik möter mänsklighet. Utforska med oss när vi tar nästa steg och diskuterar effektivitet och tillväxt i marknadsföringens utveckling.

 

EFFEKTIVITET

Optimering av marknadsföring med AI och automation

När systemen fungerar smidigt och AI-hjälpen är på plats, öppnar det upp en värld av möjligheter för marknadsförare. Här är en närmare titt på hur AI och automation formar marknadsföringens framtid:

 Omfattning av AI-användning

 • 64% av marknadsförare använder AI och automation.
 • 62% anser att dessa teknologier är avgörande för deras marknadsföring.
 • 38% av de som ännu inte använder AI planerar att implementera det år 2024.

Rollen av data och analys

 • Data spelar en central roll, och användningen av data för att informera marknadsstrategin anses vara allt mer betydelsefull.
 • För användare av AI och automation är analys av data med hjälp av AI en rutinmässig praxis.

Generativ AI som effektiv assistent

 • Generativ AI ses inte bara som en assistent utan som en effektiv ersättare för tråkiga och repetitiva uppgifter.
 • 81% av marknadsförare som använder generativ AI anser att det effektivt assisterar dem i sina arbetsuppgifter.

Besparingar i tid och effektivitet

 • Med AI-verktyg sparar marknadsförare i genomsnitt totalt 2,5 timmar per dag.
 • Resultaten visar att 84% av marknadsförarna skapar innehåll effektivare, 82% producerar "betydligt mer innehåll," och 77% skapar mer personligt innehåll.

Hantering av risker och framtida åtgärder

 • Trots fördelarna, känner 60% av marknadsförare som använder generativ AI för att skapa content en oro över att det kan skada deras varumärkesrykte på grund av bias och plagiat.
 • Framtida planer inkluderar att implementera käll- och faktagranskningsfunktioner och utbilda användare om rätt användning av AI.

Effektivitet är nyckeln till framgång, där AI fungerar som en katalysator.

TILLVÄXT

Transformation av B2B-marknadsföring med AI

Inom den växande B2B-marknaden har samarbetet mellan content marketing-team och försäljning blivit starkare för att gemensamt skapa intressanta kampanjer.Här är en närmare titt på hur denna utveckling tar form:

Generativ AI och contentskapande

 • 85% av marknadsförare tror att generativ AI kommer att ha en banbrytande effekt på contentskapande år 2024.
 • 84% av marknadsförarna anser att AI har förbättrat innehållskvaliteten.

Utmaningar med integrering av AI

 • Medan 50% av marknadsförare använder AI för specifika uppgifter, känner 46% sig överväldigade av att införliva AI i sitt dagliga arbete.
 • Utmaningen ligger i att balansera AI:s fördelar med att upprätthålla varumärkesintegritet.

Dataskyddsförordningar och tredjepartscookies

 • 84% av marknadsförarna är medvetna om påverkan av dataskyddsförordningar, särskilt med Googles gradvisa borttagning av tredjepartscookies.
 • 81% erkänner att deras marknadsföringsaktiviteter till viss del förlitar sig på dessa cookies.

Lösningar och alternativ

 • Det har framkommit två stora grupperingar inom detta: riktade annonser i sociala medier och insamling av förstapartsdata, där 25% överväger riktade annonser i sociala medier och 25% prioriterar insamling av förstapartsdata som potentiella lösningar.
 • Innovativa innehållstyper, som Rock Contents plattformen “Ion”s interaktiva innehåll, som erbjuder värdefull förstapartsdata som ett alternativ i en cookie-fri marknadsföringsvärld.

Utmaningar med målgruppsanpassning

 • Mindre än hälften har omfattande data om målgruppens vanor, intressen och demografi.
 • Endast 35% hävdar att deras kunder upplever en hög personlig upplevelse.

Framtiden för B2B-marknadsföring

 • Framtiden ligger i att sömlöst förena mänsklig kreativitet med AI:s transformerande förmågor.
 • Strävan efter en marknadsföringsera som är mer personlig, effektiv och inflytelserik förändrar hur företag skapar anknytning till sin målgrupp.

Kille Kugghjul Ngine (1)

SAMMANFATTNING

I en värld där förändringarna sker snabbt och kraven på anpassning är höga, står HubSpot och deras AI-verktyg redo att stödja marknadsförare i att möta dessa utmaningar. 

Marknadsföringens framgång hänger idag på snabb tillgång till data och möjligheten att erbjuda personliga upplevelser i stor skala. HubSpot's AI-verktyg, inklusive ChatSpot, AI Content Writer, Website Generator och Social Caption Generator, har skapats för att underlätta detta arbete och hjälpa marknadsförare att navigera genom förändringarna med smidighet och kreativitet.

Om du ännu inte har gett AI en chans, är det nu dags att hoppa på tåget mot framtidens innovation. HubSpot är redo att stödja verksamhetens tillväxt och framgång. 

Vill du läsa hela rapporten "The State of Marketing Report" som HubSpot tagit fram? Ladda ner den här:


 

Vill du ha hjälp att komma igång med att utveckla din marknadsföringsstrategi? Kontakta oss här!

Upptäck mer

Se alla knowledge snacks