Postat av
Isabel Wrigén Sandén
March 16, 2020
hubspot growth suite

HubSpot vs Dynamics

Funderar du på Hubspot eller Dynamics och känner dig kluven mellan dessa plattformar? Vill du veta hur vi kan hjälpa dig på traven och kanske spara mer tid då ger vi dig tre enkla frågor som du kan läsa mer om här.

  1. Vad kostar onboarding?
  2. Hur snabbt kan du gå live?
  3. Hur ser underhåll ut?

Notera att Hubspot kräver ingen utvecklare.

Tre saker som användare säger på G2

📃 Det som är synligt på G2 är att andra som recenserat känner att HubSpot Marketing Hub möter behoven bättre än med Dynamics 365 Business Central.

📄 Det går också att läsa att när man jämfört kvalitén på support så är HubSpot Marketing Hub det alternativet man helst väljer.

📑 För uppdateringar på features och roadmap föredrar man helst riktningen på HubSpot Marketing Hub över Dynamics 365 Business Central.

 

Läs mer på G2

Läs mer om HubSpot  

Upptäck mer

Se alla knowledge snacks