Young businesswoman analyzing data information of market

CHANNEL | SALES | WEBB | E2E ANALYTICS

Analytics

Vi hjälper dig att förstå hur ni kan med hastighet och precision påverka målgruppen att uppnå sina eller ditt företags digitala mål. 

 

✔️Marketing Analytics Skapa en överblick på hela din set up

✔️End-2-end Analytics – Genomförs på förfrågan 

✔️DashboardsRapportering som leder till actions 

✔️Sales & Channel Analytics – Hur går det för säljarna och marknadsföringen

 

Fortsätt till paket

Analytics – insikterna väntar!

Vi förser dig med lösningarna du behöver!

 

Varför ska man arbeta med analytics?

Fler och fler företag har börjat inse värdet av insikter till sin marknadsföring och digitala transformation – vad gör dina kunder eller dina konkurrenter? Dagens konsumenter och användare genomför ca 80% research online innan ett köp – men gör du samma research med data-drivna insikter?


Vad är fördelarna med analytics?

Du kan spara massvis med tid och pengar på att testa och maximera leads, kunder, kandidater snabbare jämfört med traditionella kanaler och hitta svagheter hos dig själv som hos konkurrenternas strategier och kapitalisera på dessa och förstå din egen bransch bättre – vet du var du ska lägga din tid, pengar och resurser på bästa sätt?

 

Kom-igång med en mätplan i fem steg

  • Vi dokumenterar dina verksamhetsmål och affärsmål ("Vi hjälper människor uppskatta sina hem genom innovativa och hållbara produkter som gör att dem förbättrar sitt boende")
  • Vi identifierar din strategi och taktik (sälja produkter och engagera kunder m fl)
  • Väljer ut meningsfulla KPI:er (intäkt, genomsnittliga ordervärden, andelen återkommande kunder, hitta butik och ända upp till 100+ mätvärden beroende på kundresa)
  • Vi väljer segment (marknadsföringskanal, nya vs återkommande besökare, geografi osv)

 

80% av din intäkt kommer från att experimentera med din UX/UI, kommunikation och teknik från en interaktion på produktnivå/-sida online och ner i din kunddata i backend – Growthhackers.com 

Analytics_Ngine_Group

image

Gör-Det-Själv Analys

 
Omsätter ni över 10 mSEK om året och redo för nästa steg – rejält?
Genomför vår gör-det-själv nuläges-analys så hjälper vi dig med nästa steg!
Genomför testet